סקר עסקים חברתיים-סביבתיים
בימים אלו מופץ סקר הנערך עבור המשרד להגנת הסביבה במטרה לסייע בגיבוש מדיניות ממשלתית לתמיכה במיזמים המקדמים מטרות סביבתיות-חברתיות באמצעות מודל עסקי מניב הכנסות. 
הסקר מיועד לארגונים מכל סוג (חברה, עמותה, קואופרטיב, עוסק מורשה וכו') אשר חלק משמעותי מפעילותם מיועד לקדם מטרה סביבתית כלשהי, יתכן שבמשולב עם מטרות חברתיות, באמצעות פעילות עסקית המניבה לפחות חלק מהכנסות הארגון (להלן עסק חברתי-סביבתי).

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט