The Dorchester Community Food Co-op
"דורצ'סטר פוד קו-אופ" הוא מיזם קהילתי בארה"ב, לבניית קהילה המבוססת על שוק שיתופי המספק מזון, מקור פרנסה ומקום קהילתי לפעילות חינוכית ותרבותית.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט