מושב מדדים אזורים לאיכות חיים
תהליך גיבוש מדדי איכות החיים הלאומיים נמצא בימים אלה בשלבי עבודה מתקדמים על רקע ההכרה הישראלית והבינלאומית, כי מדדי הצמיחה והתוצר הוותיקים (בעיקר התמ"ג) אינם מספקים את מלוא המידע הדרוש לצורך קבלת החלטות שלטוניות איכותיות. חלק מהותי מתהליך גיבוש מדדים לאיכות חיים מתייחס למדדי איכות חיים ברמה האזורית.

מנחת המושב: דר' אורלי רונן, מרכז השל לקיימות 

מארגני המושב: מרכז הנגב לפיתוח אזורי – אוניברסיטת בן גוריון, האגודה לכלכלה בת קיימא, מרכז השל לקיימות, מכון ראות, המכון למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל

דוברים:
דר' ענת עתי-סריג, המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל ומר תומאסו רונדינלה (Tommaso Rondinella) – ISTAT, איטליה – שיתוף ציבור בקביעת מדדים אזוריים לאיכות חיים. 
גב' תמר פלד אמיר, אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה 

קבוצות עבודה: 

  1. שילוב אינדקטורים אזוריים במהלך הממשלתי לפיתוח מדדים לאיכות חיים בישראל, בהובלת עבד עאסלה, מכון ראות.  
  2. ממדידה למדיניות, בהובלת דר' ענת עתי-סריג וגב' תקווה עברון, המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל.
  3. שיתוף ציבור בפיתוח מדדים לאיכות חיים, בהובלת מר ערן קליין משתיל ומר רוני דניאל מהעמותה לכלכלה בת קיימא.  סיכום סקר מדדים אזורים לאיכות חייםמדדים אזוריים ושיתוף ציבור
 Tommaso Rondinella (Istat) Dr. Anat Itay-Sarig (JDC) Elisabetta Segre (Istat) Duccio Zola (Lunaria and “Sapienza University” of Rome)


המושב התקיים במסגרת הכנס המרכזי כחלק מאירועי קונגרס הנגב לכלכלה מקומית - דצמבר 2013


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט