קול קורא: נציגי/ות ציבור ומשקיפים/ות מטעם ארגוני הסביבה בועדות איכות הסביבהקול קורא: נציגי/ות ציבור ומשקיפים/ות מטעם ארגוני הסביבה בועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות בהתאם לתיקון לפקודת העיריות שיזמו ארגוני הסביבה בשנת 2005, הפכו ועדות איכות הסביבה לועדות חובה בכל הרשויות המקומיות, וכן כל ועדה חייבת במינוי שני חברים מקרב הציבור, בהתייעצות עם ארגוני הסביבה, ובהזמנת נציג (משקיף) מטעם ארגוני הסביבה לדיוניה.  

הן לנציג/ת הציבור והן למשקיף/ה בועדות תפקיד כפול – ייצוג הקול הסביבתי וארגוני הסביבה בתוך הועדה מחד, וייצוג, פיקוח ודיווח מהועדה כלפי ארגוני הסביבה וכלפי הציבור מצד שני.  

לנציגי הציבור בועדה מעמד מלא של חברי ועדה, והם רשאים להשתתף בהצבעות ובדיונים ולקבל כל חומר שמקבלים חברי הועדה. 

המשקיפים אמנם אינם חברים מן המניין בוועדה, ואין להם זכות ההצבעה, אך הם מקבלים כתב מינוי רשמי, והם זכאים לקבל את את כל החומרים ומוזמנים לכל הדיונים, והם רשאים להביע את דעותיהם בתוך הועדה ובציבור באופן השווה לחברים מן המניין. 

נוכחות המשקיף מעצימה את כוחם של נציגי הציבור החברים בוועדה, ומסייעת לקידום תפישות סביבתיות, כמו גם לקשר את הפעילות המקומית עם פעילותם של ארגוני הסביבה המקומיים והארציים. התפקיד נעשה בהתנדבות מלאה. לתשומת לבכם, נציג ציבור חייב להיות תושב העיר שבועדת איכות הסביבה שלה הוא מבקש להיות חבר, ואילו משקיף רשאי להיות אדם שאינו תושב העיר, אך שפועל בה / עובד בה / שוהה בה, ומכיר אותה.

בעקבות הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסוף 2013, הוקמו מחדש ועדות איכות הסביבה ברשויות. לרגל זאת, אנו קוראים לך להציע את עצמך כנציג/ת ציבור או משקיף/ה מטעם ארגוני הסביבה בועדת איכות הסביבה במקום מגוריך. שימו לב: גם מי שכיהנו בקדנציה הקודמת כנציגים או חברים בוועדות חייבים בהגשת מועמדות מחדש. תפקיד הנציג/המשקיף התבטל עם מינויה של ועדה חדשה. ארגוני הסביבה הארציים הקבועים בחוק (חיים וסביבה, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע) הקימו מערך משותף המהווה את הסמכות למינוי המשקיפים ונציגי הציבור בוועדות אלה. 

המעוניינים לפעול כמשקיפים בוועדות איכות הסביבה מתבקשים למלא טופס מקוון, וכן לשלוח קורות חיים ו/או תיאור ניסיון רלוונטי לכתובת muni@sviva.net.  
שימו לב: ניתן להגיש מועמדות עד ליום ה', 3 באפריל. במקביל למינוי נציגי הציבור והמשקיפים, אנו פועלים למסד רשת ארצית של חברי הועדות, לשם העצמה, העשרה, תמיכה וקידום יכולותיהם, בו יהיו חברים וחברות גם נציגי/ות הציבור והמשקיפים/ות.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט