הכלה פיננסית
מסמך זה מציג סקירה כללית מתוך סדנת מדיניות לבחינת דרכים לשיפור מידת ההכלה הפיננסית לאוכלוסיות חלשות בשווקים מתעוררים ומתפתחים רבים ברחבי העולם. הסדנה, שכונסה על ידי מכון מילקן המרכז לישראל וה-Citi Foundation ב-26 בפברואר 2013 בירושלים, בחנה נהלים רלבנטיים מרחבי העולם והתבססה על ניסיונם של קובעי מדיניות, בעלי עניין, וגופי מימון הפועלים בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

בנוסף לסדנה, מכון מילקן המרכז לישראל בחן וסקר את הבעיות השונות הכרוכות במדיניות ההכלה הפיננסית מול מקבלי החלטות מרכזיים, כולל פרופ‘ סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל לשעבר, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מנכ“ל משרד האוצר, המפקח על שוקי ההון, הביטוח והחיסכון, סגן החשכ“ל הממונה על חטיבת המימון והבנקאות באוצר, ופרופ‘ מנואל טרכטנברג, יו“ר הוועדה הממשלתית לפיתוח אסטרטגיות לצדק חברתי. פגישות אלה היו חלק חשוב מתהליך פיתוח המדיניות, וכל אחד מהמשתתפים היה מעורב בדיון ופתוח לבחון פתרונות שונים.

מטרתו של פרויקט זה היא ליזום תהליך בשיתוף קובעי מדיניות וגורמים בעלי עניין, במטרה לבדוק מהם הצעדים הדרושים כדי להנהיג חקיקה רלבנטית, ולהקים את התשתיות הדרושות לפיתוח מיקרו-מימון, עסקים זעירים ושירותי הכלה פיננסית נוספים בישראל.

יולי 2013

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט