יצירת מקורות הון חדשים לפיתוח כלכלי בגליל ובנגב
המאמר הנוכחי מציע יוזמה למימון פיתוח אזורי RDFI – Regional Development Finance Initiative במגמה להעמיד הון פרטי לרשות פרויקטים חשובים בגליל ובנגב.

תרומות פילנתרופיות וציבוריות לפיתוח אזורי זורמות לגליל ולנגב כבר עשרות שנים, אך למרות זאת התחזיות הכלכליות של אזורים אלה לא השתפרו בהרבה. עם זאת, ההעתקה הצפויה של עיר הבה״דים לאזור הנגב ופתיחת בית ספר חדש לרפואה בקמפוס צפת של אוניברסיטת בר-אילן בגליל יוצרות הזדמנויות חדשות להשקעות חדשות במסילות ברזל, מים ותשתיות אזוריות אחרות וליוזמות בתחום שירותי הבריאות, האנרגיה, הטכנולוגיה החקלאית והתיירות. כדי לטפח יוזמות אלה ולסייע לנגב ולגליל לממש את הפוטנציאל שלהם יש צורך בהון.

היוזמה למימון פיתוח אזורי - ימפ״א כוללת שיטות חדשות למינוף השקעות בשוק ההון על מנת להזין את הצמיחה והפיתוח האזוריים באמצעות כלים הוניים קבועים. במודל הפיננסי המוצע משמשים המימון הממשלתי וההשקעות הפילנתרופיות להענקת ערבויות מוגבלות למאגרים של פרויקטים אסטרטגיים. הערבויות מוזילות את העלויות הכרוכות בהנפקת אג״ח למשקיעים בשוקי ההון בישראל ובחו״ל, ומהוות תמריץ להשקעות מכיוון שהן מפחיתות את סיכוני המשקיעים. עם פירעון האג״ח חוזרים וממחזרים את הערבויות למאגרים חדשים של פרויקטים.

היוזמה מבוססת על עבודת מחקר ופיתוח שנערכה בשיתוף משרד הכלכלה (משרד התמ״ת לשעבר) במעבדה לחידושים פיננסיים® שהקים מכון מילקן ב-2007, אחרי מלחמת לבנון השנייה. היא נועדה ליצור דיון בין רשויות ממשלתיות ופילנתרופיות לבין משקיעים פרטיים, במטרה למצוא פתרון כלכלי שיאפשר לצמצם את הפער בין אזורי הפריפריה למרכז.

נכתב בספטמבר 2013

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט