סיכום יום אוריינטציה לייעוץ עסקי לכלכלה מקומית מקיימת
ביום אוריינטציה ליועצים לכלכלה מקומית מקיימת, לקחו חלק יועצים ארגוניים, יועצים עסקיים, נציגים מעסקים קטנים, וכן מנהלות ורכזות של תכניות שונות בעולם החברתי. כולם, יש לציין עובדים בדרום, ורובם גם מתגוררים בדרום. 

כמבוא לתפיסת הפיתוח של כלכלה מקומית מקיימת, הוזמנה להרצות דר' גילי ברוך מנהלת תכנית כמ"מ בשתיל. ההרצאה שילבה מצגת העוסקת בתפיסת הפיתוח יחד עם כתבתו של סמי פרץ, על פיתוח באר שבע 'באר שבע מתחפשת להיי-טק', וכן התייחסה לוועידת הנגב, שהתקיימה זה עתה. כל אלה, עוררו עניין רב, תגובות והתייחסויות מצד המשתתפים.

המיקוד והמסר העיקריים היו שהכמ"מ מהווה נקודת מבט, משקפיים, המאירות את הפיתוח בנגב באור אחר מזה שמציע הממסד. המשתתפים, שבאו מתחומי עיסוק שונים ומגוונים, מצאו עניין וחיבור אישי ומקצועי לתפיסה שהוצגה.

בחלק השני בו הוצגה תפיסת הייעוץ הכמ"מי ועקרונות ה-דיסקו. עלו שאלות חשובות על תפקיד היועץ בהקשר של יצירת תכלול. למשל, האם היועץ צריך /יכול להיות הגורם המתכלל של המיזם לו הוא מייעץ? כמו כן עלתה המורכבות של התפקיד הייעוצי המשתנה בהתאם לאופי המיזם, עסקי, פרטי, או מהלך אזורי המערב רשויות.

בשלב הבא התמודדו המשתתפים עם סימולציה ייעוצית שמתוכה עלו הדברים הבאים:
  • מתי נכון לבנות את האסטרטגיה לתהליך? לפני או אחרי ששומעים את הגורמים המעורבים?
  • כאשר ממפים את הגורמים המעורבים, חשוב להטמיע ולהשתמש יותר במונח "בעלי עניין" אל מול לקוחות, שיתוף ציבור וכדו'. הגדרה זו מייצרת מרחב חשיבה ושיח אחר הלוקח בחשבון את המורכבות של כל פעולת פיתוח המכוונת לתוצאות בעלות השפעה על היישוב והאזור.
  • מי צריך להיות שותף אסטרטגי לתהליך? – שאלה שמתאימה לכל תהליך ייעוצי אסטרטגי אך אינה חלק מובנה בתהליך ארגוני פנימי או ייעוץ עסקי קלאסי.
  • הבנת הסביבה המקומית - היועץ צריך לתשאל היטב את הגורם המזמין, המקומי, כדי להבין את "המקום". את המנטליות, התרבות, האקולוגיה המקומית.
  • יש להבין את העמדה של כל אחד מהגורמים המקומיים הפועלים בשטח. לבקש מיפוי וכל מידע קיים. חיוני להכיר היטב את הקהילה המקומית כדי לייצר תהליך נכון ואפקטיבי.
  • יש חשיבות ליכולת ההוכחה של יתרונות ההתנהלות הכמ"מית - כדי לרתום רשויות וסוכני שינוי לאמץ את התפיסה הכמ"מית. בשל חלוציות התפיסה כל היבט ההערכה נמצא עדיין בראשיתו..
  • התהליך חייב לכלול: א. גורמים מקצועיים שנותנים כלים וידע להחלטה; ב. רתימת שותפים
  • התייעצות עם גורמי מפתח ביישוב – הרשות חיונית להצלחה. באיזה שלב נכון לגייס אותה ולרתום אותה?
  • יש מורכבות ביצירת שותפויות, בעיקר בתוך קהילה קטנה. שותפות – לא בכל מחיר!
  • חשיבות תפקיד היועץ כמחזיק האנרגיה של התהליך.
המשתתפים ציינו שהיה מעניין ומהנה. לצד מסגור וחידוד של מושגים מוכרים, המפגש עורר תהיות ומחשבות על סוגיות מאקרו בפיתוח אזורי – עבודה עם רשויות, שינוי מדיניות ורגולציה ועוד. בנוסף,ציינו לטובה את ההיכרות עם אנשי מקצוע חדשים.

את הנחיית היום הובילה רונית שלח-מורטון, רכזת תחום בניית יכולת, תכנית כלכלה מקומית מקיימת, שתיל

בסוף המפגש הוצגה תכנית הלמידה השנתית של ייעוץ כמ"מ והזמנה להצטרף לקבוצת יועצי כמ"מ (פול"ה)


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט