התוכנית: להחזיר את המבקרים למרכזי הערים
מרכזי הערים ואזורי המסחר והבילוי בתוכם, סובלים מזה שנים מהזנחה ומירידה בנפח המסחר בגלל התחרות הקשה עם מרכזים חוץ עירוניים. הידרדרותם של מרכזי המסחר העירוניים היא, ללא ספק, תורם עיקרי לירידת קרנן של הערים בכלל, ולקושי הרב בחידושן ולמשיכת אוכלוסיות מגוונות לתוכן בפרט.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט