לפתוח מכרזים בפני עסקים חברתיים
אפי טולדנו, מנהל תוכנית עשינו עסק בארגון ציונות 2000 ועו”ד גליה פיט, מנחה בתוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מתייחסים בכתבה להנחיה מצד החשבת הכללית באוצר, המעודדת שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזי הרכש המקומי, אך אומרים שבכך אין די ומבקשים שההנחיה תתייחס באופן ספציפי ל"עסקים חברתיים".

"באחרונה פירסמה החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי־בויאנג’ו, הנחיה המעודדת את משרדי הממשלה לשלב עסקים קטנים ובינוניים במכרזי הרכש הממשלתי. 
לפי ההנחיה, ועדת המכרזים תחליט עוד בטרם פרסום המכרז אם מתאים ליעדו לעסקים קטנים ובינוניים, ואם כן, אם יש חסמים שאותם ניתן להסיר כדי להקל על התמודדות העסקים האלה במכרז ‏(למשל, אם היקף ההתקשרות מעניק מראש עדיפות לחברות גדולות‏)."
"הנחיית החשבת הכללית מבורכת, אך אין בה די, והיה אפשר לאמץ פתרונות נוספים המקובלים בעולם ואף מומלצים, למשל, בדו”ח הוועדה לבחינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים ברכש ממשלתי מ–2005. ואולם, מעבר לכך, האתגר הנוסף המונח לפתחה של עבאדי־בויאנג’ו הוא לפתוח את דלת המכרזים בפני העסקים החברתיים בישראל."

עסקים קטנים ובינוניים הם מנוע עיקרי בכלכלה המקומית וטוב יהיה אם הנחיה זו תכיל בתוכה גם התייחסות למכרזים ברשויות המקומיות. נוסף לכך, ללא הנגשת תנאי המכרז, כמו: עלויות המכרז הגבוהות, דרישות הסף למחזור כספי ודרישה לערבויות בנקאיות, ספק גדול אם עסקים קטנים באמת יוכלו להתמודד.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט