הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית)
מטרתו של החוק המוצע לעודד את מצבם הכלכלי של תושבי רשות מקומית הנמצאת באזור עדיפות לאומית, על ידי חיובה להעדיף טובין, תוצרת או שירות של תושב, וזאת על מנת לעודד את מצבם הכלכלי של תושביה אשר בכוחם להניע את הכלכלה המקומית. 
ההסדר המוצע יקדם חלוקה צודקת יותר של המשאבים הציבוריים, באשר היא תיתן סיכוי גבוה יותר לתושבי הפריפריה לזכות במכרזים מקומיים. בנוסף, מוצע להעדיף תוצרת, טובין או שירות לפי הנדרש עם מי שנמנה על אחת מהאוכלוסיות הייחודיות או בעלים של עסק חברתי או בעלים של עסק קטן כפי שמוגדר. על פי הדין כיום, ובהתאם להוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק המכרזים) ותקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ח–1998, רשאים הגופים המנויים שם להעדיף תוצרת מאזורי עדיפות לאומית. 
עם זאת, דינים אלו אינם חלים על רשויות מקומיות, אשר חובות המכרזים החלות עליהן קבועות בהוראות חוק מיוחדות...


להצעת החוק קדם דיון בנושא בישיבת וועדת הכלכלה
יו"ר הוועדה אבישי ברוורמן: "המסמך שהוכן לקראת הדיון, מצטט קביעה של ארגון ה-OECD, שמשום מה מצטטים אותה חדשות לבקרים גם שר האוצר הקודם והנוכחי, לפיה "החקיקה בישראל איננה מקלה על עסקים קטנים, ולא רק שאינה מעודדת אלא אף מקשה עליהם". הדוח קובע כי ישראל טובה בעידוד סטרט-אפים בתחום הטכנולוגיה, אבל לא יודעת לעודד חברות קטנות בתחום הלא טכנולוגי או לתת הזדמנות שנייה ליזמים שכשלו. 
המסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציע שורה של כלים שנוסו בעולם לסיוע לעסקים קטנים. בראש ובראשונה, בתחום האשראי. ממפגשים שלי עם מנהלים בעסקים קטנים עולה כי זהו התחום החונק ביותר.
עסקים קטנים, אני מזכיר, מהווים 40% מהתוצר ורק 10% מהאשראי העסקי. דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציין צעדים כמו דירוג אשראי ופיתוח שוק אשראי חוץ-בנקאי. הדוח מתייחס גם להפחתות מיסוי לעסקים קטנים, הפחתת רגולציה ומתן עדיפות במכרזים ממשלתיים.
הוועדה תשמע את כל הגורמים ותגבש הצעות לשיפור בטרם תאשר את הצעת החוק, שכמובן תאושר בכנס הזה. אנחנו פותחים את הדיון. אנשים נרשמו לדיון. קודם כול, אני רואה פה את מוטי שפירא, מנכ"ל לה"ב – לשכת ארגוני העצמאים, בבקשה.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט