עובדים ביחד - סדנאות ופורומים ברחבי הנגב


עובדים ביחד - סדנאות ופורומים ברחבי הנגב
סדנאות ופורומים מקצועיים סביב סוגיות של פיתוח כלכלי מקומי

מפגש חוקרים ותלמידי מחקר - מזון וכלכלה מקומית מקיימת 
הקשר בין גידול וצריכת מזון, כלכלה, סביבה וקהילה נמצא בחזית העשייה החברתית-סביבתית בעולם. מגמות גלובאליות של השנים האחרונות העלו מודעות לקשר בין מזון למשבר האקלים, בין נגישות למזון וביטחון תזונתי, לפיתוח כלכלי מקומי, ובין אלו למזון בריא. Dr. Roberta Sonnino שהיתה אורחת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית ולקחה חלק במפגש חוקרים וסטודנטים סביב כיווני מחקר רלוונטיים בנושא, במציאות הישראלית. המפגש הוא יוזמה משותפת של דר' מיה נגב - ראש תחום מדיניות סביבתית, בית הספר לממשל ומדיניות ע"ש הרטוך באוניברסיטת תל אביב וקבוצת המחקר – כלכלה מקומית מקיימת, בשיתוף מרכז הנגב לפיתוח אזורי - אוניברסיטת בן גוריון 
בהנחיית: אסף רז, רכז פיתוח ידע תכנית כלכלה מקומית מקיימת, שתיל


לסתום את הדליפות - לקריאת המדריך למצגת שהוצגה בסדנה
פיתוח כלכלה מקומית תוך ניצול מקסימלי של משאבים: סדנת מבוא לעבודה עם הקהילה. 
לרגל השקת המדריך "לסתום את הדליפות" התקיימה סדנה ששהדגימה את הכלים והרעיונות המופיעים במדריך, ואפשרה למידה מתהליכי עבודה שהתפתחו בעקבות כלים אלו.  
דמיינו לרגע שהכלכלה המקומית באזור בו אתם פועלים היא "דלי", והמשאבים המופנים לפיתוח האזור הם מים. כאשר הדלי מתמלא במים הכלכלה המקומית משגשגת, וכשהדלי מתרוקן הכלכלה גוועת. ומה קורה כאשר הדלי דולף? כאשר משאבים המופנים לאזור דולפים החוצה ולא נשארים לטובת פיתוח כלכלי מקומי? הסדנה נבנתה בשיתוף שתיל, מרכז השל לקיימות ואסתי דורון מפקחת ארצית פיתוח כלכלי תעסוקתי בשרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 
בהנחיית: שירלי קרוואני, מארגנת קהילתית תכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתיל וד"ר ליה אטינגר, פיתוח תהליכים ותוכן, מרכז השל לקיימות.


פורום פאזל 
במסגרת תכנית "מעגלים בנגב" הפועלת להעמקת שתופי הפעולה בין רשויות הנגב סביב מעבר בסיסי צה"ל, התגבש מיזם י.ה.ב (יוזמת העסקים בנגב) לקידום מרחב ההזדמנויות כלכלי עסקי. המיזם גובש על ידי צוות חשיבה אזורי מארגונים רב מגזריים הפועלים בנגב, וכיום מופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ובשותפות עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ובמשרד הכלכלה. מתוך הפעילות והמפגשים בשטח עלה צורך ליצירת פורום אזורי לפיתוח כלכלי בנגב ( פ.א.ז.ל ), במטרה לגבש עקרונות משותפים לפיתוח כלכלי, למידת עמיתים, עידוד שתופי פעולה אזוריים ועוד.
למפגש זומנו נציגי ארגונים רב מגזריים הפועלים בנגב: מנהלי יחידות כלכליות ברשויות המקומיות, משרדי ממשלה, מגזר עסקי, מגזר שלישי, קרנות, אקדמיה וארגונים נוספים הפועלים לפיתוח כלכלי, ומטרתו היתה להגדיר את מטרות ודרכי פעולת הפורום בתחום הפיתוח הכלכלי בנגב.


קולות מהשטח - תעסוקת נשים ברהט 
מפגש מתוך סדרת מפגשים של קבוצת נשים עם גורמים משלושת התחומים: פרט-קהילה-מעסיקים, שמוביל צוות מרכז ריאן רהט. המפגשים נועדו להציף צרכים, משאבים ואתגרים תעסוקתיים, לאפיין במשותף כיווני תעסוקה ונטיות תעסוקתיות, לדון ולמצוא ביחד דרכי התמודדות ופתרונות. מרכז ריאן לקידום התעסוקה בחברה הבדואית בנגב הוקם בשנת 2010 כשותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל. מטרת העל של המרכז לשלב את האוכלוסייה הבדואית בשוק העבודה על-ידי טיפול בסוגיית התעסוקה על כל היבטיה.


שביל היעל  
ישיבת עבודה של עמותת שביל היעל, עמותת התיירנים מצפה רמון "שביל היעל" הינה התאגדות משותפת של תיירני מצפה רמון למען קידום התיירות המקומית. כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט