לחם עוני - ישראל בעיני העשירון התחתון
כמ"מ היא תפיסת עולם ולא רק שיטה כלכלית. המציאות הכלכלית בה נתונים אנשים מורכבת מתפיסות עולם שונות לגבי מהי הצלחה ומהם הערכים החשובים ביותר לאדם בחברה בה הוא חי.
בעולם המערבי, הערך החשוב ביותר הוא הצלחה הנמדדת בעובר ושב בחשבון הבנק ובתרבויות אחרות כמו בתרבות האתיופית הערך החשוב ביותר הוא המשפחה והקהילה. לערכים שונים יש השלכות שונות על אורח החיים שלנו ואם הערך המרכזי הוא "לעשות כסף" אז זה בהכרח בא על חשבון סולידריות חברתית.
מיכה אודנהיימר במאמר מעניין על כמ"מ הגרסה האתיופית. כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט