Israeli-Arab guesthouse
הארץ, באנגלית: חגיגה בג'סר א-זרקא, אחד היישובים העניים בארץ. אחרי חודשים של הכנות הגסט האוס הראשון נפתח!כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט