הזכות לעיר - תושבי ערד נלחמים על צביון העיר
31 מזרח: במהלך יום העיון דיברה דר' בתיה רודד על פיתוח עירוני שקורה מלמטה ועל הציפייה לתמיכה ממשלתית לחיזוקה של העיר: "...להבדיל מערי פתוח אחרות בנגב בהן התושבים היו 'חלוצים בעל כורחם' מכורח התפיסה הממשלתית של 'פיזור האוכלוסייה, התושבים בערד היו חלוצים 'אמיתיים', כאלו שהתנדבו מרצון לכבוש את השממה, להקים עיר בישראל ולעבוד במפעלים לאומיים...זהו הדימוי של העיר בעיני תושביה שהוטמע בזהות המקומית ומשמש מקור גאווה... על אף ההזנחה המתמשכת כלפי הנגב, וערד בתוכו, מנשבות כיום בעיר רוחות של תקווה, בצד הגעגועים 'לערד של פעם'. יום זה בא להעלות את ערד על המפה ולדון בסיכונים המרחפים על העיר "מלמעלה" אל מול העשייה והטוב שבעיר "מלמטה."כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט