מושבי הקונגרס - סיכוםכולם ביחד - הכנס המרכזי
10 בדצמבר 2013 מרכז גרינברג למורים, באר שבע

לחוברת הכנסדברי פתיחהברכת הרשות לפיתוח הנגב, ברכת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

סיכום מושבי הכנס

מושב הפתיחה - בפתיחת הכנס שלוש עשרה דוברות בזו אחר זו ברכו את באי הכנס, וקראו לפיתוח כלכלה מקומית בנגב - לקריאה
תעסוקת נשים ביישובים הבדואים הלא מוכרים
במושב הוצגו ממצאי מחקר הדן בדפוסים לא פורמליים של השתתפות כלכלית בקרב נשים בדואיות ביישובים הלא מוכרים בנגב, במטרה למצוא דרכים לחיזוק העצמתן הכלכלית.


מודל עבודה - מרכז טיפוח וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים - לקריאה
המושב עסק בעקרונות העבודה של מרכז אשר יעסוק בקידום כלכלה מקומית באמצעות עסקים קטנים ובינונייםכלים פיננסיים לפיתוח מקומי לקריאה
בפאנל הוצגו במודלים למימון עסקים ופרויקטים מקומיים אשר מאפשרים זרימת כספים למטרות פיתוח אזורי, ושימוש יעיל במקורות המימון המסורתיים – בנקים, ממשלה ופילנתרופיה. כלים פיננסיים קהילתיים לפיתוח מקומי לקריאה
המושב עסק ביזמות המתפתחות בשנים האחרונות סביב מטבעות מקומיים וחיזוק קהילות על ידי כלכלה לוקאלית. פורום תעשייה יצירתית אירח את נציבות הקולנוע של פוליה, איטליה Apuglia Film Commission, Italy לקריאה

עסקים מקדמים כלכלה מקומית מקיימת לקריאה
המושב עסק במעורבות המגזר העסקי בנגב לקידום כלכלה מקומית מקיימת. כיצד הם עושים זאת? ההצלחות והקשיים? הדילמות והפתרונות? רכש מתקציב הרשות המקומית כמנוף לפיתוח לקריאה
משתתפי השולחן דנו בסוגיה איך מעודדים רכש מקומי ציבורי על רקע דרישת חובת המכרזים, עקרון הכדאיות והחיסכון והימנעות מהעדפת מקורבים ופגיעה בסטנדרטים.חקלאות עירונית לקריאה
במושב נדונו היתרונות של החקלאות העירונית והאתגרים המרכזיים ביישום תכניות ארוכת טווח לקידום התחום בארץ.לא טוב היות העסק לבדו! ייעוץ עסקי לפיתוח כלכלה מקומית לקריאה
תפיסת ייעוץ חדשה וייחודית על פי הגישה של כלכלה מקומית מקיימת, המסייעת לעסק לממש את הפוטנציאל שלו בתוך קונטקסט עסקי, חברתי וגיאוגרפי.תיירות בנגב: חושבים אחרת  לקריאה
על זיהוי ומינוף נכסים מקומיים ושיתופי פעולה בין תיירנים מקומיים.
מדדים אזוריים משלימים לאיכות חיים לקריאה
השולחן עסק בכמה נושאים לפי קבוצות עבודה: שילוב אינדקטורים אזוריים במהלך הממשלתי לפיתוח מדדים לאיכות חיים בישראל, ממדידה למדיניות ובתהליכי שיתוף ציבור בפיתוח מדדים לאיכות חיים. נייר עבודה שחולק - היבטים שעלינו להביא בחשבון כשאנו בונים פרויקט משתף

סטודנטים מקדמים כלכלה מקומית לקריאה
המושב עסק בשאלה האם וכיצד יכולים סטודנטים לדאוג לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב?
ביטחון תזונתי, מטבחים קהילתיים וכלכלה מקומית לקריאה
מושב יעסוק בקשר שבין ביטחון תזונתי לבין פיתוח והעצמה כלכלית, למשל באמצעות הקמת מטבחים קהילתיים ועידוד רכש מקומי בתוכניות ההזנה הציבוריות.אגודות רכש: כלי לחיזוק עסקים קטנים לקריאה
המושב עסק ב "אגודת רכש" ככלי חשוב בהתנהלות העסקית של עסקים קטנים ברחבי אירופה וצפון אמריקה. על היתרונות של אגודות רכש בהורדת מחירים ושיפור איכות המוצר או השירות לחברים וכיצד ניתן ליישום גם בארץ.


מגדלי הצאן בחברה הבדואית  
הפאנל בחן תהליכי תמורה דרמטיים בענף גידול הצאן ביישובים הבדואים בנגב, ובין השאר התאגדות מגדלי הצאן, קידום זכויות מגדלי הצאן, והשפעה על מדיניות בתחומים של הקצאת שטחי מרעה, הסדרת הענף ועוד. 


עסקים חברתיים ופיתוח כלכלה מקומית לקריאה
המושב דן באתגרים של ”עסק חברתי“ בישראל באמצעות מקרה בוחן של קפה רינגלבלום. המציע חוויה של אוכל איכותי לצד תרומה לחברה, על ידי יצירת מענה תעסוקתי ומקצועי לבני נוער בסיכון.  

קידום עסקים מקומיים במועצות הבדואיות לקריאה
המושב עסק בחשיבות עסקים מקומיים ופיתוח יזמות כאבן דרך בחיזוק הכלכלה המקומית. וכיצד ניתן לעודד
הקמת גופים מוניציפאליים כמו לשכות מסחר, אזורי תעשייה או מינויו של עובד ציבורי שעיסוקו יהיה פיתוח וקידום יזמות מקומית וכיוב'.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט