לסתום את הדליפות


מדריך "לסתום את הדליפות: איך נפתח את הכלכלה המקומית וננצל כל שקל עד תום" מבוסס על הרעיון העומד מאחורי מודל ה'דלי הדולף' מודל פשוט אשר מדגים מושגים מורכבים בכלכלה לאנשים המחפשים תשובות לגבי איכות החיים והתנאים הכלכליים-חברתיים ביישוב או באזור שלהם. בסדנת ’הדלי הדולף׳ מדגימים את הרעיון בעזרת דלי, כאשר כמות המים בדלי מייצגת את כמות הכסף ביישוב או באזור. דלי מלא מייצג כלכלה מקומית משגשגת. כאשר בדלי יש חורים הדלי לעולם לא יתמלא והמים המייצגים את הכסף המופנה לאזור ישפכו כל העת אל מחוץ לדלי, אלא אם ייסתמו החורים. 

במלים אחרות, הבעיה אינה קשורה בהכרח בכך שהכסף שנכנס לאזור אינו מספיק, אלא במה שעושים איתו התושבים, בעלי העסקים והמגזר הציבורי. כסף שמשולם לתושבי האזור יספק תעסוקה ורווחה, בעוד כסף שיוצא אל מחוץ לאזור מפסיק לתמוך בפעילות הכלכלית המקומית. הגישה של הדלי הדולף מאפשרת להמחיש כיצד פועלת הכלכלה המקומית ולא פחות מכך לזהות את האופנים בעזרתם ניתן לשנות אותה. בסדנה מתבקשים המשתתפים לאתר את ”החורים״ בכלכלה המקומית שלהם ומפתחים רעיונות כיצד ”לסתום את הדליפות״. לעיתים מדובר בשינויים קטנים, במקרים אחרים נוצרים מיזמים עסקיים או חברתיים שיוכלו ”לסתום״ את הדליפות כתוצאה מתהליך הלמידה בסדנה, תיבנה יחד עם התושבים תוכנית אסטרטגית של העירייה לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.

המדריך מבוסס על תפיסה שפותחה באנגליה על ידי ארגון the new economics foundation) nef) ויושמה בהצלחה במקומות רבים בעולם. במסגרת שיתוף הפעולה של מרכז השל לקיימות ושתיל עם nef עברה התפיסה התאמות ופיתוח, וסייעה בגיבושה של גישה חדשה לפיתוח כלכלי ראוי: כלכלה מקומית מקיימת. על פי גישה זו, חברה בריאה והוגנת היא חברה המקיימת פיתוח כלכלי בדגש על איכות חיים, צדק חברתי, דמוקרטיה וקיימות.

להורדת המדריך בפורמט PDF


לדוגמאות מהשטח: 

דפי עבודה:
כלים לפיתוח משאבים קהילתיים, אג'יק-מכון הנגב

תקציר

המדריך מיועד לכל אלה שרוצים ורוצות לחולל שינוי באזור שלהם, ולפעול לקידום כלכלה מקומית מקיימת בקהילה, ביישוב ובאזור כולו: יזמים, פעילות מקומיות, אנשי עירייה, חברות מועצה, קואופרטיבים, חברות בעמותות ואחרים, למען רווחת הכלל בהווה ובעתיד. למעשה, כל מי שאכפת להן מהשכונה, העיר, האזור והסביבה שלהם יוכלו להשתמש במדריך, הכולל רקע רעיוני קצר וחומרים מעשיים רבים. החלק התיאורטי מהווה שער לגישת הכלכלה המקומית המקיימת, מפרט את העקרונות עליהם היא מבוססת ועומד על הייחוד שלה לעומת גישות הפיתוח הכלכלי והאזורי שרווחו עד היום. החלק המעשי מספק חומרים ליצירת סדנאות לקהלים שונים לשם יוזמות פיתוח מגוונות, מוצלחות וצודקות יותר. המדריך נכתב מתוך אמונה שהרעיונות והביטויים המעשיים של פיתוח כלכלי מקומי לא נועדו להישאר בגדר שיח של "מומחים בלבד", וכי יש לעגן אותם בחייהם של אנשים במקום, שכן הם המתווים את הדרך ואת כיווני העשייה.

המומחיות נמצאת בתוך הקהילה
גישות הפיתוח שהשתרשו בישראל בשנים האחרונות פועלות מתוך הנחה, שכסף המוזרם לאזור יביא לשיפור ובסופו של דבר "יחלחל מטה" לכלל הציבור. אלא שהמציאות מעידה כי כמות הכסף המוזרמת לאזור אינה מצויה ביחס ישר לשגשוגו, או כפי שמקובל לנסח זאת בתקשורת, בניגוד לכוונה המקורית, החלחול כיום פועל כלפי מעלה ולא מיטיב עם כלל הציבור.  

למול גישות אלו המקדמות פיתוח מרחוק, נטען כי לידע המקומי ערך רב וחשיבות בפיתוח הכלכלה המקומית. תושבי המקום מכירים את נכסי המקום בו הם חיים, את סדרי העדיפויות לפיתוח כמו גם את הנפשות הפועלות ומניעיהן, וממילא הכוח לגרום להצלחה או לכישלון של הפתרון מצוי בידיהם. הניסיון שנצבר בגישת הכמ"מ מלמד כי מעורבות פעילה תוך שיתוף פעולה של תושבים, עסקים מקומיים ושחקנים משמעותיים אחרים עשויה להביא לפתרונות יעילים של סתימת דליפות.  

מומחיות הצומחת מתוך גישה של פיתוח קהילתי מקיים מתמקדת אם כן לא רק בעידוד ובמשיכת השקעות, אלא גם בהבטחה שאלה אכן יגיעו ליעדן: האזור עצמו וכלל אוכלוסיותיו. כמו כן, גישה זו מייחדת מקום מרכזי ליצירת מנופים לפיתוח הכלכלה המקומית לאורך זמן, למשל באמצעות פיתוח עסקים מקומיים שיוכלו ליהנות הדרך לפיתוח קהילתי מקיים מחייבת תמיכה בתושבי המקום המעוניינים להתארגן בשותפויות עסקיות, ומקשרת אותם למשאבים חיצוניים שיכולים לתמוך בהם. העבודה בשותפות עם הקהילה עשויה להיות חוויה מלמדת ומתגמלת, אך מחייבת את הרשות המקומית לעבוד בדרך שונה מזו שהתרגלה אליה. מהשקעות כאלה, תוך סיוע לקהילה לעשות זאת בעצמה. 


הדליפות, הפקקים ומה שביניהם
במרכזה של גישת הכמ"מ ניצבת המטאפורה של הדלי הדולף, המדגימה תופעה רווחת, שיש בה כדי להכתיב את איכות החיים והתנאים הכלכליים-חברתיים ביישובים רבים. הדלי המלא מייצג כלכלה מקומית משגשגת ואילו הדלי המנוקב חורים מהם דולפים המים מסמל כלכלה מקומית שלא מצליחה להחזיק את ההשקעות המגיעות מבחוץ, כך שהכסף הנכנס אליה זורם החוצה מהר מאוד. גישת הדלי הדולף ממחישה את פעולת הכלכלה המקומית ועומדת על האופנים בעזרתם ניתן לשנות אותה.

בסדנאות הנערכות על בסיס גישה זו מאתרים המשתתפים את "החורים" בכלכלה המקומית שלהם (למשל, סופרמרקט גדול השייך לרשת ארצית, קבלנים מחוץ לאזור, אזור קניות מרוחק ואטרקטיבי), ומפתחים רעיונות לפקקים שיסתמו אותם. לעיתים מדובר בשינויים קטנים (העירייה מפעילה חברת הסעות מקומית להסעת תלמידים), במקרים אחרים נוצרים מיזמים עסקיים או חברתיים (התושבים מארגנים מיזם חדש להסעת תלמידים). במקרה הטוב ביותר תיבנה יחד עם התושבים תוכנית אסטרטגית של העירייה לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת. העבודה בגישה זו מבוססת על ההנחה שהזרמת הכסף לאזור היא רק נקודת המוצא ליצירת כלכלה מקומית איתנה. חשובה לא פחות ממנה, ואולי אף יותר, היא מניעת הדליפות של הכסף החוצה.

מרעיון למעשה: על הכלים, הסדנאות והתהליכים שיעזרו לכם לסתום את החורים  
מדריך "לסתום את הדליפות" עוסק באיתור מגוון הדרכים לסתימת מגוון החורים שנוצרים בדלי הכלכלה המקומית, ומציע אפשרויות שונות לסדנאות של "דלי דולף", שיסייעו לכם בבניית יוזמות לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.  

חלק א' של המדריך המעשי מציג סדנה שניתן לשלב במסגרת הכשרות קיימות, בימי עיון ובקבוצות לימוד. מפגשים חד פעמיים כאלה אורכים בין שעה לשלוש שעות, ועשויים לחולל שינוי משמעותי בתפיסת העולם של ארגון, שיוכל לשלבה בהמשך עם תוכניות העבודה והפעילות השוטפת של הארגון.  

בחלק ב' תמצאו מדריך מפורט להנעת תהליך קהילתי המבוסס על סדנה של סתימת דליפות. כדי לסייע לכם בבניית תהליך מוצלח המתאים לקהילה הייחודית שלכם על מגוון צרכיה הנתונים, בנינו את המדריך בפירוט רב שילווה אתכם צעד אחרי צעד. המדריך מתחיל מהשלב הראשוני של זיהוי בעלי העניין ואיסוף קבוצת הגרעין, דרך ארגון הסדנה, מחקר הרקע הנדרש לקיומה, קבלת הכרעות על סגנונה, אורכה ותכניה ומגיע עד תכנון מפגשי ההמשך ושיווק הרעיונות והפעילות הקהילתית שלכם לציבור הרחב.

סוגי הסדנאות שניתן להעביר משתנים בהתאם לצורך. הסדנה הבסיסית ביותר מיועדת להעצים את הבנתם של המשתתפים בתהליכים המתרחשים בכלכלה המקומית שלהם, אך ניתן גם לשלב סדנאות במסגרת תוכניות הכשרה קיימות או לסייע במהלכים לסתימת דליפות; שאף יבנו ידע ויכולות מקומיות . המדריך כולל דוגמאות רבות של קבוצות פעולה והישגים בארץ ובאנגליה. אתם מוזמנות ומוזמנים להיעזר בו בבניית התהליכים המתאימים לקהילה שלכם, להיוועץ בנו ולספר לנו על הניסיון שלכם. 
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט