קונגרס הנגב, הכנס המרכזי - ברכת הרשות לפיתוח הנגבהכנס המרכזי יום ג' 10 בדצמבר 2013, מרכז מורים באר שבע
      
 בימים אלה מגיעה לשיאה הפעילות של הרשות לפיתוח הנגב בכל תחומי העשייה : בתחומי הכלכלה, התרבות, התחבורה, התיירות ועוד. כל זאת בד בבד עם ההתקדמות המואצת בהעתקת מחנות צה"ל דרומה והתחלת הבניה של קריית ההדרכה בצומת הנגב.

הרשות לפיתוח הנגב רואה שליחות בפיתוח הנגב וחיזוק הכוחות החיוביים הפועלים בו היום. אנו מאמינים כי שיתוף פעולה בין גורמים כלכליים מקומיים ואיגום משאבים ימנף את הפיתוח הכלכלי המואץ ממנו נהנה הנגב בשנים האחרונות.
בהיותה הזרוע הביצועית בנגב של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הנגב מלווה מקרוב, באופן מקצועי וצמוד את כל מהלכי הפיתוח והעשייה. בשנתיים האחרונות הפכנו באופן הטבעי ביותר לכתובת המיידית ליזמים, קבלנים ואנשי מעשה אשר מבקשים להשתלב בפיתוח המואץ של הנגב על כל מרכיביו.
במסגרת זאת אנו מובילים את פרויקט "י.ה.ב", ",שמקדם הנגשה דו כיוונית של הזדמנויות ושל עסקים במרחב הנגב ומחבר את מוסדות העוגן הגדולים לתהליך, בין היתר באמצעות מערכת אינטרנטית ייעודית: www.bizbanegev.org.il
אנו מאמינים כי רק בשילוב הכוחות המקומיים נוכל להפריח את הנגב.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב רואים בראש ובראשונה את טובת הנגב, טובת האזור ותושביו. קונגרס הנגב לכלכלה מקומית הינו מהלך חשוב ואיכותי ואנו מברכים על כך. שילוב הכוחות המקומיים-רב המגזרים הינה הדרך להצלחת כלל הנגב.
רק יחד נוכל לראות וליהנות מפירות העשייה העומדת לעבור על הנגב בשנים הרבות.

בברכה,
חיים נתן ג'יבלי,
מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב והגליל


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט