קונגרס הנגב הכנס המרכי - דברי פתיחה

   
הכנס המרכזי יום ג' 10 בדצמבר, מרכז מורים באר שבע

ב
ר
וכים הבא
ים וברוכות הבאות לכנס המרכזי המתקיים במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית: עושים את זה אחרת!
אנו מזמינים אתכם לנער ממחשבתכם את מה ששמעתם על פיתוח הנגב, להיפתח לזוויות ראייה אחרות, לרעיונות חדשים, לידע ותובנות אחרות. לתת לעצמכם הזדמנות לאתגר את כל הנחות היסוד על פיתוח כלכלי, על הנגב ועל תושביו.
הכנס המרכזי בקונגרס הנגב לכלכלה מקומית הוא תוצר של שיתוף הפעולה בין תוכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתיל, המתקיימת בתמיכת האיחוד האירופי במסגרת ה ENPI CBCMED, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מט"י נגב מזרחי, הרשות לפיתוח הנגב ושרה ארוכה של גופים וארגונים רבים נוספים, השותפים לעשייה יומיומית, מאומצת וממושכת, חלקם מהנגב וחלקם מרחבי הארץ.
הקונגרס נועד לתת במה לכלל העוסקים בפיתוח הכלכלי האחר המתרחש בנגב בשנים האחרונות. אנחנו מדברות על פיתוח שצומח מהנגב, כזה שמובילים אותו יזמים, רשויות, ארגונים, בעלי עסקים וגורמים שונים אחרים החיים בנגב. חיים את הנגב. הקונגרס מציע גישה, מרחב ליישום הגישה בשטח, שבגווניה הרבים מחוללת השפעה ושינוי כלכלי וחברתי. זהו שינוי המותאם לרצונות ולצרכים השונים של תושבי הנגב, שכן העשייה כולה היא מבית היוצר שלנו, של אנשי ונשות הנגב, צעירים ומבוגרים, וותיקים וחדשים, יהודים וערבים.

פיתוח כלכלי מקומי – על מה ולמה
הגישה שפיתחנו בנגב לפיתוח הכלכלה המקומית נקראת "כלכלה מקומית מקיימת" (כמ"מ). כאסטרטגיה חלופית לפיתוח הכלכלי המקובל, היא מתמודדת עם שאלות המפתח: מהו פיתוח כלכלי ראוי וכיצד עושים אותו. כמ"מ מציגה אלטרנטיבה לגישות שליטות לפיתוח כלכלי בכך שהיא מכוּונת פיתוח של הכלכלה המקומית, כמנוע לצמיחה ושגשוג, המשלב מטרות חברתיות, כלכליות, וסביבתיות.
כגישה המדגישה פיתוח כלכלי מקומי, היא מציבה בראש סדר היום את כלל האוכלוסיות והסביבה המקומית, על עושרן וייחודן מכאן, ועל צרכיהן וזכויותיהן מכאן. במילים אחרות: כלכלה מקומית מקיימת מזהה את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר במשאבים, על אף שלעתים קרובות אלו הם מאפיינים חברתיים ותרבותיים שאינם נתפסים כ"הון" אלא כחיסרון, ואף כמכשול לפיתוח מודרני. המקומיות מתייחסת גם לזכות ולבעלות של האוכלוסיות המקומיות על "המקום" ולזכותן ליהנות מפֵרות הפיתוח שלו. דגש זה חיוני במיוחד ביחס לקהילות ולאוכלוסיות החיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, לנוכח ההיסטוריה המתאפיינת בתוכניות פיתוח המעצבות במרכז הפוליטי-כלכלי, ושמניחות אסטרטגיות פיתוח המבוססות באופן כמעט מוחלט על השקעה בייבוא הון ואנשים מהמרכז, ולא באלה החיים בפועל בנגב.

האתגר הניצב לפנינו
בקונגרס תפגשו רעיונות, תובנות וכיוונים ליישום האלטרנטיבה המוצעת, תוך נגיעה במגוון נושאים הקשורים בפיתוח הכלכלה המקומית – מדיניות רכש מקומי ברשויות ציבוריות, מדדים אלטרנטיביים אזוריים לאיכות חיים, תיירות מקומית, חקלאות עירונית, תעסוקת נשים בישובים מרוחקים, תעשייה יצירתית, עסקים כמקדמי כמ"מ, מרכז כמ"מ לטיפוח עסקים, ייעוץ עסקי כמ"מי, כלים פיננסיים מקומיים ועוד. תראו סוגי התארגנויות כלכליות שונות, חד-מגזריות ורב-מגזריות, שכוחם טמון בשילוב הכוחות הקיימים ומינופם, מתוך אמונה ורצון להשפיע בעצמנו על איכות חיינו בביתנו, כאן בנגב.
האתגר של פיתוח ראוי הוא עיגון תכניות הפיתוח בכלכלה המקומית כתנאי להצלחה, וכדי לענות על עקרונות של צדק חברתי וסביבתי.
הכנס המרכזי מהווה הזמנה להתמודדות עם האתגר! התמודדות נעשית באמצעות מינוף הפעילות הכלכלית המקומית בנגב, דרישת מעורבות הנגב בתהליכי קבלת החלטות ועידוד גישות חדשות לפיתוח כלכלי בנגב המדגישות את הכוח המקומי כבסיס לפיתוח אזורי.

הקונגרס הינו אבן דרך. הוא אינו ההתחלה ובוודאי אינו סוף. הוא שלב, נקודת תצפית – הזדמנות להסתכל, להתגאות ולהבין את שעלינו לעשות בהמשך, כדי לקדם ביסוס והעמקה של תפיסת הפיתוח החדשה. היום מוצגת רק חלק מהעשייה הרבה הקיימת. אין לנו ספק, שרעיונות אלה מחלחלים ומיושמים במקומות אחרים שאיננו מודעים לקיומם (עדיין...) וכי לפנינו עוד דרך ארוכה. אך תהיה זו דרכנו, דרך הנגב.
שנמשיך את העשייה הברוכה ביחד,

דר' גילי ברוך, מנהלת תכנית כלכלה מקומית מקיימת, שתיל


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט