ביקור צוות העובדים של עיריית ערד
צוות העובדים של עיריית ערד ובראשם טלי פלוסקוב - ראשת העירייה, הגיע לביקור במשרדי שתיל במסגרת יום גיבוש בכוונה ללמוד על נושא של רכש ציבורי מקומי.
נושא אשר יידון בהרחבה בשולחן עגול לקידום מדיניות רכש ציבורי מקומי במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית.

הרכש המתבצע על ידי הרשות המקומית יכול להוות גורם משפיע ואף מכריע על העסקים המקומיים. "ישנה הכרה הדרגתית גוברת בפוטנציאל הרכש הציבורי ככלי להשגת מטרות חברתיות וסביבתיות. למרות היקפו הכלכלי המשמעותי של הרכש הציבורי הוא עדיין לרוב מטופל באוריינטציה אדמיניסטרטיבית ובאופן מגיב במקום להיות מטופל ברמה הממשלתית האסטרטגית." (מתוך מסמך של החשב הכללי בעקבות הצטרפות ישראל לפורום ה-OECD לרכש ציבורי, אפריל 2013).  

רשויות לא מעטות מקדמות עסקים מקומיים באמצעות העדפתם במכרזי הרכש שלהם. הנושא עודנו שנוי במחלוקת אך עמד כבר מספר פעמים במבחן בית המפשט, כמו למשל בפסק הדין שקבע כי "צו המועצות המקומיות, כמו גם פקודת המועצות המקומיות, מטילים על הרשות המקומית חובות רבים כלפי תושביהן, ובין היתר חובה לדאוג לרווחתם. במסגרת חובה זו, שומה על הרשות להעדיף גם את תושביה במסגרת מכרזים שהיא מפרסמת. (פסק דין מועצה אזורית עמק המעיינות, פברואר 2012). חשוב לציין שבפסקי דין אלו ניתנת גם התייחסות לדרך בה הרשות צריכה לבנות את המכרז על פי כללי מנהל תקין ובאופן שימנע העדפה משיקולים לא ראויים.  

במאי 2013 התקיים בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר כנס בנושא רכש מקומי מכרזים מוניציפאליים – דילמות ואתגרים" שהיו לו שותפים לו שתיל במסגרת תכנית כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ), הרשות לפיתוח הנגב והקליניקה לשלטון מקומי במכללה האקדמית ספיר. לקראת הכנס יצא מסמך שהציג תוצרים של חקר מקרה על בסיס ניתח מאפייני הרכש של מועצה אזורית שער הנגב וכן המדריך צעדים ראשונים ליישום רכש מקומי במכרזי הרשות. הכנס חיזק את האמירה שלרשויות יש סמכות להעדיף מציע מקומי במכרזים שלה, אך יש לבדוק זאת לאור שיקולים כלכליים ושיקולי מנהל תקין. העניין של באי הכנס, ביניהם יועצים משפטיים, חשבים ומבקרי עיריות, חברי וועדות מכרזים, יועצים אסטרטגיים, נציגי המגזר העסקי מכל רחבי הארץ, חיזק את ההבנה שלנו בצורך בהמשך עבודה נקודתית עם גורמים מקצועיים ברשויות המקומיות ליישום מדיניות רכש אחראית ומקדמת כלכלה מקומית מקיימת. 
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט