חקלאות עירונית
חקלאות עירונית היא שם כולל למגוון דרכים ושיטות לגידול אוכל טרי ומזין בעיר. 

החקלאות העירונית עושה שימוש במרחבים שונים ברחבי העיר: פינות מוזנחות, שטחים ציבוריים, גגות הבתים ומוסדות ציבור, גינות פרטיות ואף קירות הבניינים. המודלים הם מגוונים לכל אחד הייחוד שלו; מגינות במרפסות פרטיות או חצרות בתים, דרך גינות קהילתיות שכונתיות ועד לחוות עירוניות מסחריות המספקות מזון, תעסוקה והכשרה לתושבי האזור.

ברמה הבינלאומית מתפתחת החקלאות העירונית כחלק מהתפיסה "חשוב עולמי - פעל מקומי".  באמצעות פעולות מקומיות הקשורות בגידול מזון ומעבר ליצרנות במקום צרכנות ניתן להתמודד עם בעיות סביבתיות, התפוררות קהילתית וקשיים כלכליים.

החקלאות העירונית נותנת מענה להתמודדות עם משבר האקלים העולמי על ידי יצרנות מקומית המצמצמת את פליטות גזי החממה ומציעה דרכים להתמודד עם תחלואה ובעיות השמנה, חוסר ביטחון תזונתי והתפוררות קהילתית. גידול מזון בעיר משמר ומטפח את השטחים העירוניים, מחזק את הכלכלה המקומית, המגוון הביולוגי, התרבותי ותורם להעלאת איכות החיים בסביבה העירונית.

נכתב על ידי מורן סלקמון, מנהלת משותפת - ארגון שבועת האדמה, הפועל לקידום החקלאות העירונית בישראל, לקראת מושב בנושא חקלאות עירונית במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית, דצמבר 2013

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט