האם ממשלת ישראל השתגעה?
הדיווח השני נמסר היום, על החלטתה היומרנית של ממשלת ישראל לקפוץ שנות דור בתהליך קבלת ההחלטות שלה. לא עוד ממשלה שעוסקת רק בהיבטים כלכליים צרים, כמו מדידת התוצר והצמיחה, אלא כזו שקובעת את המדיניות שלה על סמך מדדים רבים, המתייחסים להיבטים רחבים מאוד של איכות החיים של האזרח.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט