מפגש ראשון של קבוצת המחקר - דצמבר 2012

מפגש מתוך הפעילות של קבוצת המחקר - כלכלה מקומית מקיימת באגן הים התיכון

מפגש ראשון 10 בדצמבר 2012

פתיחה והרצאת אורח


גישות מקובלות לפיתוח כלכלי אזורי התמקדו במשך שנים במשיכת הון גדול מבחוץ, משיכת חברות היטק, ותעשיות מייצאות. דיון קבוצת המחקר ניסה להעריך את המגבלות התיאורטיות בגישות אלו על סמך ממצאים אמפיריים שהולכים ומצטברים בשנים האחרונות, ולסמן כיוונים לגישות משלימות וחלופיות אשר נותנות דגש רב יותר לתמיכה בעסקים מקומיים, רכש מקומי, קיימות והוגנות חברתיות. הדיון כלל הרצאת פתיחה של פרופ' דיויד הס, שפירסם בשנה האחרונה את הספר Localist Movements In A Global Economy (MIT press).

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט