מפגש שני של קבוצת המחקר - ינואר 2013


מפגש מתוך הפעילות של קבוצת המחקר - כלכלה מקומית מקיימת באגן הים התיכון


מפגש שני 28 בינואר 2013

אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית


ההבנה בשנים האחרונות שמדד התוצר הלאומי לנפש אינו מהווה מדד מספק למדידת איכות חיים הביאה איתה עשייה ציבורית רחבה סביב הפיתוח של מדדים משלימים וחלופיים. מפגש קבוצת המחקר התמקד ברמה האזורית לפיתוח מדדים לאיכות חיים, ובשאלות התיאורטיות והישומיות העולות מעשייה זו.. המפגש התמקד בניסיונות באיטליה לפתח דיון ולגיטמציה ציבורית לעיצוב המדדים, ובתהליכי עיצוב המדדים בישראל ברמה הלאומית והאזורית. 

חומרים שהוצגו:


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט