מפגש שלישי של קבוצת המחקר - מרץ 2013


מפגש מתוך הפעילות של קבוצת המחקר - כלכלה מקומית מקיימת באגן הים התיכון

מפגש שלישי 18 במרץ 2013
תרבות ויצירתיות כמנוע לכלכלה מקומית מקיימת

כלכלה יצירתית ותעשיות יצירתיות תופסות מקום הולך וגדל בחשיבה על תהליכי פיתוח כלכלי. באירופה ניתן לראות דגמים שונים של פיתוח כלכלי על בסיס תעשיית הקולנוע, האומנות ותעשיות יוצרות אחרות. בצד ההזדמנות הגלומה בגישת התעשיות היצירתיות להכרה בערכים תרבותיים וביצירה מקומית, מעלה גישה זו שאלות תאורטיות ומעשיות רבות. מפגש הקבוצה עסק במודל התעשיות היצירתיות באזור פוליה שבדרום איטליה,  בגישות מורכבות לפיתוח כלכלי עם נשים בישובים בדואים בלתי מוכרים בנגב, ובבחינה של הנחות המוצא והקשרים שבין תרבות לפיתוח כלכלי מקומי. 

 • תרבות ויצירתיות בפוליה 
 • תכנון עירוני Critical Regionalism 
 • שינוי בכלכלה משנה חוקים: על פעילותן הכלכלית של נשים בדואיות ביישובים הלא מוכרים


חומרים שהוצגו במפגש:

חומרי רקע:


  כלכלה מקומית מקיימת
  הרשמה לעדכונים
  תחומי פעולה נוספים
  מאמרים אחרונים
  השותפים שלנו
  שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
  כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט