קידום רכש ציבורי מנקודת מבט גלובאלית
בפברואר 2013 התקיים בפריז, במטה ה OECD מפגש של אנשי רכש במדינות החברות, שמטרתו לספק נקודת מבט גלובלית לתהליכי הרכש השונים באמצעות שיתוף מידע של תהליכי רכש אפקטיביים כפי שבוצעו במדינות השונות.

בעקבות מפגש זה פרסם באפריל 2013 אגף החשב הכללי מסמך המסכם את התובנות אשר התגבשו סביב ההכרה הגוברת בפוטנציאל של הרכש הציבורי ככלי אסטרטגי להשגת מטרות חברתיות וסביבתיות. זאת בשעה שלצערנו, הרכש הציבורי עדיין מטופל לרוב כאוסף של מהלכים אדמיניסטרטיביים במקום להיות מנוהל ככלי אפקטיבי המתווה מדיניות, הן ברמה הממשלתית והן ברמה המוניציפאלית.
בין האתגרים שסומנו ניכרים:
• חוסר בהתמחות של אנשי הרכש.
• שקלול אלמנטים שונים בקביעת הזוכה במכרזי רכש - הערך לכסף (Value For Money) ומטרות סביבתיות וחברתיות.
• חוסר במידע אודות ניסיונם וביצועם של מערכות רכש אחרות.

בשיחות עם שותפים ובעלי תפקידים רלוונטיים בנגב זיהינו גם אנו כי חוסר המידע לגבי האפקטיביות של הרכש והשפעתו על מעגלים חברתיים כלכליים, מהווה חסם מרכזי בדרך להטמעת השיח ולהעמדת יעדים בנושא. זאת בשעה שכמעט לכל הנוגעים בדבר ברור שלמערך הרכש המוניציפאלי יש השפעה כזו או אחרת על הכלכלה המקומית.

לאחר שהוצאנו את המדריך - צעדים ראשונים לרכש מקומי ברשויות מוניציפאליות, אנו מפתחים יחד עם גורמים נוספים הכשרות לאנשי רכש ברשויות המקומיות בנגב. הכשרות אלו מטרתן להבנות ולהטמיע את תפיסת הרכש המוניציפאלי ככלי אסטרטגי לקידום כלכלה מקומית.

כמו כן אנו מעמידים את עצמנו לרשות רשויות המבקשות לבחון את מאפייני הרכש שלהן לשם בניית אסטרטגיה לקידום רכש מקומי, כמנוף לחיזוק הכלכלה המקומית. לאחרונה סיימנו פיילוט במועצה אזורית שער הנגב, וכיום אנו מבצעים פיילוט נוסף בחורה.
לקריאת המסמך של משרד האוצר - החשכ"ל: כאן


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט