הפחתת יוקר המחיה - על גבם של העסקים המקומיים
צמצום נרחב של הרגולציה עלול לפגוע בצמיחה ובתעסוקה. במידה ויאומצו רק חלק מההמלצות, הרגולציה תצומצם לגבי העסקים החזקים יותר - על הייבואנים, בהנחה כי זו הדרך לצמצם את יוקר המחיה, ותישאר מסורבלת על הקטנים.

כתבה: עירית פורת, פרויקט כלכלה מקומית מקיימת.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט