הוראת תכ"ם שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים
ב-27 באוגוסט 2013 פרסם מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי באוצר הוראה שעניינה שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים. בין השאר, ההוראה מנחה ועדות המכרזים במשרדי הממשלה לבחון עוד טרם היציאה למכרז האם ההתקשרות "מתאימה לביצוע על ידי עסקים קטנים, מבלי לפגוע בתוצרים המבוקשים". 

למרות ששירותים של משרדי ממשלה רבים ניתנים בכל רחבי הארץ, לעיתים קרובות החסם המרכזי לעסקים מקומיים להשתלב במכרזים אלו הוא גודל העסק, והדרישה ממנו להיות מסוגל לתת את השירותים בכל הארץ. לכן מורה מנהל הרכש הממשלתי שעוד בטרם צאת מכרז, יש לבחון את האפשרות לצמצם את היקף ההתקשרות באמצעות פיצול ההתקשרויות לסלים לפי מוצרים שירותים או אזורים גאוגרפיים. הנחיה זו היא ברוח ההנחיה הזמנית אשר תוקפה פג במרץ 2012.

אנו תקווה שהנחיות אלו יהיו אפקטיביות ויישומו בהיקף נרחב. מהלך כזה תורם להשתלבות של עסקים קטנים ובינוניים מקומיים ברכש הציבורי ועל ידי כך ממנף את הכלכלה המקומית. הצעד הבא הנדרש הוא לייצר התאמות לצרכים והאינטרסים של ארגונים ציבוריים אחרים שאינם משרדי הממשלה, ולהחיל הנחיות ברוח זו לא רק על רכש של המשרדים אלא גם על מכרזים שמוציאות רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ומוסדות ציבור כגון אוניברסיטאות, קופות החולים ותאגידים עירוניים מקומיים.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט