קידום חקלאות עירונית ברשויות המקומיות
נייר עמדה שנכתב במסגרת הקורס 'פרויקט גמר' במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר, ובשיתוף עם עמותת שבועת האדמה, שתיל ועיריית באר שבע
מנחה: ד"ר ארז צפדיה מחברות: מור מלכה ואורלי טלקר, יולי 2013.

החקלאות העירונית הינה כלי מעשי ליישום תפיסת הקיימות תוך שילוב של חברה, קהילה וסביבה. מדובר במסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים הרואים עצמם מחויבים לאימוץ וטיפוח שטחי אדמה פתוחים. החשיבות לסביבה והטמעת אורח חיים מקיים מצריכים חינוך לקיימות במובן הרחב של המילה חקלאות עירונית ופיתוח קהילתי מעלים את איכות החיים בעיר ואת רווחת התושבים. בבסיס הפעילות ההבנה כי מערכות סביבתיות-חברתיות וכלכליות קשורות בזו ושילוב התחומים מאפשר להוביל שינוי בר קיימא לטובת התושבים והקהילה המקומית כיום ולמען הדורות הבאים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט