The value of the cultural distinctiveness
מצגת המדברת על השימוש בערך התרבותי הייחודי ככלי לצמיחה והתפתחות כלכלית, פוליטית, חברתית וסביבתית.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט