מפגשי קבוצת המחקר
מפגש רביעי 27 ביוני 2013
תיירות מקיימת - תיאור מקרה באזור אלגרב

תיירות נתפסת כענף משמעותי בתהליכי פיתוח כלכלי באזורים רבים. יחד עם זאת לתיירות ישנן השפעות ישירות ועקיפות מהיבטים חברתיים, סביבתיים וכלכליים. מפגש קבוצת המחקר עסק בהערכת ההשפעות אלו על בסיס הלמידה מתהליכי הפיתוח התיירותי באזור האלגרב בדרום פורטוגל ועסק בסוגיות הבאות:
 • תיירות כתופעה מודרנית 
 • קיימות בתיירות: מושגים וממדים 
 • איך ליישם תיירות מקיימת 
 • מדיניות תומכת תיירות 
 • קיימות בקרב חברות תיירות 
 • חדשנות לצורך קיימות

חומרים שהוצגו במפגש:

מפגש שלישי 18 במרץ 2013
תרבות ויצירתיות כמנוע לכלכלה מקומית מקיימת

כלכלה יצירתית ותעשיות יצירתיות תופסות מקום הולך וגדל בחשיבה על תהליכי פיתוח כלכלי. באירופה ניתן לראות דגמים שונים של פיתוח כלכלי על בסיס תעשיית הקולנוע, האומנות ותעשיות יוצרות אחרות. בצד ההזדמנות הגלומה בגישת התעשיות היצירתיות להכרה בערכים תרבותיים וביצירה מקומית, מעלה גישה זו שאלות תאורטיות ומעשיות רבות. מפגש הקבוצה עסק במודל התעשיות היצירתיות באזור פוליה שבדרום איטליה,  בגישות מורכבות לפיתוח כלכלי עם נשים בישובים בדואים בלתי מוכרים בנגב, ובבחינה של הנחות המוצא והקשרים שבין תרבות לפיתוח כלכלי מקומי. 

 • תרבות ויצירתיות בפוליה 
 • תכנון עירוני Critical Regionalism 
 • שינוי בכלכלה משנה חוקים: על פעילותן הכלכלית של נשים בדואיות ביישובים הלא מוכרים


חומרים שהוצגו במפגש:

חומרי רקע:  מפגש שני 28 בינואר 2013

  אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית


  ההבנה בשנים האחרונות שמדד התוצר הלאומי לנפש אינו מהווה מדד מספק למדידת איכות חיים הביאה איתה עשייה ציבורית רחבה סביב הפיתוח של מדדים משלימים וחלופיים. מפגש קבוצת המחקר התמקד ברמה האזורית לפיתוח מדדים לאיכות חיים, ובשאלות התיאורטיות והישומיות העולות מעשייה זו.. המפגש התמקד בניסיונות באיטליה לפתח דיון ולגיטמציה ציבורית לעיצוב המדדים, ובתהליכי עיצוב המדדים בישראל ברמה הלאומית והאזורית. 

  חומרים שהוצגו:  חומרי רקע:
  מפגש ראשון 10 בדצמבר 2012

  פתיחה והרצאת אורח


  גישות מקובלות לפיתוח כלכלי אזורי התמקדו במשך שנים במשיכת הון גדול מבחוץ, משיכת חברות היטק, ותעשיות מייצאות. דיון קבוצת המחקר ניסה להעריך את המגבלות התיאורטיות בגישות אלו על סמך ממצאים אמפיריים שהולכים ומצטברים בשנים האחרונות, ולסמן כיוונים לגישות משלימות וחלופיות אשר נותנות דגש רב יותר לתמיכה בעסקים מקומיים, רכש מקומי, קיימות והוגנות חברתיות. הדיון כלל הרצאת פתיחה של פרופ' דיויד הס, שפירסם בשנה האחרונה את הספר Localist Movements In A Global Economy (MIT press).

  כלכלה מקומית מקיימת
  הרשמה לעדכונים
  תחומי פעולה נוספים
  מאמרים אחרונים
  השותפים שלנו
  שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
  כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט