Regional Economic Development
נייר עבודה (2012) הסוקר את הגישות התיאורטיות הקיימות לפיתוח מקומי ואזורי, ואת החשיבות הגלומה בתהליכי ביזור ולוקליזציה של מדיניות פיתוח כלכלי להצלחת מדיניות פיתוח. 

לקריאה באנגלית.
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט