קול קורא להגשת נושאים לניירות מדיניות

שתיל דרום והמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר ממשיכים גם בשנת הלימודים הקרובה תשע"ד את פרויקט כתיבת ניירות מדיניות בשיתוף ארגונים לשינוי חברתי בדרום.


סטודנטים מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר יכתבו ביחד איתכם - נייר מדייניות בתחום הרלוונטי בשדה עבודתכם: חינוך, בריאות, חברה, תעסוקה, תכנון, קיימות וכיו"ב, וזאת כדי לקדם מדיניות חיונית אשר תאפשר יצירת והרחבת כלים ציבוריים הנדרשים לתושבי הנגב בתחומי חייהם.

מטרת הפרויקט
• לסייע לארגונים באזור הדרום לקדם שינוי מדיניות בתחום פעולתם באמצעות שימוש בניירות במדיניות
• לחשוף סטודנטיות וסטודנטים למנהל ומדיניות ציבורית לאתגרי המדיניות איתם מתמודדים ארגונים לשינוי חברתי בדרום ולקדם את מיומנויותיהם בכתיבת ניירות מדיניות.

מהו נייר מדיניות?
נייר מדיניות מצביע על בעיה, מקורותיה, ומציע דרכים להתמודד עמה במסגרת המערכת הפוליטית והממסדית. את הנייר ניתן להגיש לגורמי שלטון רלוונטיים, כמו רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועדות הכנסת ועוד, אך הוא גם עשוי לשמש בסיס לפעילויות מגוונות אחרות שמטרתן העלאת המודעות לבעיה וקידום פעילות לשינוי המדיניות.
בראשית שנת הלימודים יתקיים מפגש עם הארגונים שישתתפו בפרויקט על מנת ללמוד מהו נייר מדיניות וכיצד ניתן לעשות בו שימוש לקידום שינוי המדיניות הרצוי לארגונים.

כיצד נכתבים הניירות ומה נדרש ממני כארגון?
כתיבת ניירות מדיניות דורשת מיומנות רבה ומשאבים של איסוף ועיבוד נתונים, כתיבה ואח"כ פעולה לשם שימוש מושכל ואפקטיבי בתוצר הסופי.
הסטודנטים: התהליך יתנהל בשנת הלימודים תשע"ד במסגרת פרויקט גמר אקדמי של הסטודנטים כחלק מדרישות המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר. את התהליך והסטודנטים ינחה וילווה מקרוב דר' ארז צפדיה, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בספיר.

כל זוג סטודנטים יתמקד בנושא אחד, ולאחר הבהרת המטרות והיעדים שהארגון מצפה לקבל מנייר המדיניות יפנו הסטודנטים למלאכת המחקר, לימוד הנושא וכתיבת הנייר. מועד סיום הכנת הניירות הוא אוגוסט 2014.

הארגון: ילווה את הסטודנטים בתהליך הלמידה של הנושא, הרקע, נתונים מהשטח וכדומה. בנוסף, יתבקש להשתתף בשני מפגשים בספיר במהלך השנה: בפתיחת השנה – מפגש ארגונים, ובאביב 2014, מפגש הדרכה פרטני עם נציגי המרכז לשינוי מדיניות של שתיל על מנת לבנות את התהליך לשימוש בנייר המדיניות בקרב מקבלי החלטות. לאחר סיום תהליך הכתיבה, חלק מהארגונים ימשיכו להיות מלווים על ידי שתיל על מנת לקדם את הנושא.

כיצד פונים?
הנכם מוזמנים להגיש הצעות ורעיונות לניירות מדיניות עד ליום שני, ה-2.9.2013 לכתובת: ל- iritp@shatil.nif.org.ilאו ל- gality@shatil.nif.org.il
על ההצעה לכלול מידע מתומצת:
1. מספר מילים על הארגון: שם הארגון ומקום פעילות, מטרות הארגון ואסטרטגיות פעולה עיקריות של הארגון
2. נושא והבעיה עמה מבקש נייר המדיניות להתמודד
3. איש/ת קשר מטעם הארגון ופרטי התקשרות
מידי שנה מתקבלים לפרויקט 6 ארגונים בלבד. תשובה סופית על קבלת הצעתכם לעבודה במהלך השנה תתקבל עד ה- 1.10.2013

לפרטים נוספים:
עירית פורת, יועצת שינוי מדיניות , שתיל באר שבע, iritp@ shatil.nif.org.il
או
גלית יחיא, רכזת בניית יכולת שתיל באר שבע gality@shatil.nif.org.ilכלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט