מסמך עקרונות ודוגמאות על מדדי פיתוח בר קיימא
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2009) - מסמך עקרונות ודוגמאות על מדדי פיתוח בר קיימא.
פיתוח בר קיימה הוא פיתוח הממלא את צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולת לספק את צורכיהם של הדורות הבאים. הוא יכול להתקיים לאורך זמן כיוון שהוא אינו פוגע בבסיס המשאבים שעליהם הוא נשען. תכנון מדיניות של פיתוח בר קיימה מצריך התייחסות להיבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים באופן משולב כדי להבטיח השגת צמיחה כלכלית מרבית, שוויון פנים-דורי ושיוויון בין-דורי, תוך התחשבות במגבלות הסביבה.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט