יום עיון מדדים לרווח חיים קיימות וחוסן לאומי
טרם הכנס ב-4.11.2012 התקבלה החלטת הממשלה 5208 "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית". בהמשך להחלטה זו, ב-2/12/2012 אושרה בישיבת ממשלה תכנית עבודה לקביעת מדדים לאיכות חיים. השותפים אשר עליהם הוטל להוביל את המשימה הם מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה והסטטיסטיקן הממשלתי.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט