משתתפי קבוצת המחקר לסוגיות כלכלה מקומית מקיימת
פרופ' פייטרו אנטוניו ולנטינו, המחלקה לכלכלה ציבורית, אונ' ספיינזה, איטליה – מלמד קורסים בפיתוח כלכלה עירונית, וניהול מורשת תרבותית. תחומי עניין: כלכלה אורבאנית ואזורית עם דגש על תפקיד המורשת התרבותית בתהליכי פיתוח ובחינה של השקעות ציבוריות ופרטיות.

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר, מרכז יעקב בלאושטיין לחקר המדבר, אונ' בן-גוריון בנגב, ישראל – מלמדת קורסים בנושאי פמיניזם ערבי במזרח התיכון, לימודי מיעוטים ויחסי רוב מיעוט. תחומי עניין: מדגר ופיתוח, תעסוקה בלתי-פורמאלית של נשים, יחסי גומלין בין לאום, מעמד ואי-שוויון מגדרי.

גב' סוזי שרם-כהן דוקטורנטית, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ישראל. תחומי עניין: אגרות חוב מוניציפאליות, מימון, ופיתוח כלכלי מקומי.

מר טומאסו רונדינלה, ISTAT, לונאריה, איטליה. תחומי עניין: גלובליזציה, סטטיסטיקה, שיתופי פעולה ופיתוח, רווחה (wellbeing), מיקרו-מימון, עסקים קטנים ובינוניים.

פרופ' מאריו פינטה, פקולטה לכלכלה במחלקה לכלכלה, חברה ופוליטיקה, אונ' אורבינו, איטליה. מלמד קורסים בנושאים חדשנות, צמיחה וייצור בינלאומי, וניהול מלכ"רים. תחומי עניין: חדשנות, צמיחה כלכלית, תעסוקה, אי-שוויון, מדיניות כלכלית, כלכלה בינלאומית, גלובליזציה, פעילות חברתית.

מר נשיה לאופולדו דוקטורנט, ISTAT, האוניברסיטה האירופאית ברומא, איטליה – תחומי עניין: סטטיסטיקה, חדשנות, מימון.

גב' אליזבטה סגרה דוקטורנטית, ISTAT, מסלול לדוקטורט בכלכלה, המחלקה לכלכלה, פקולטה לסטטיסטיקה, אונ' ספיינזה ברומא, איטליה – מלמדת קורסים במדדים לרווחה וקיימות; סממנים לרווחה וקיימות. תחומי עניין: מדדים של הכללה חברתית, הון חברתי וניידות חברתית, מדדי רווחה, קיימות, מערכות רווחה, הון אנושי ושוק העבודה.

גב' אליס מצ'לין דוקטורנטית, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן-גוריון בנגב, ישראל. תחומי עניין: פיתוח כמ"מ, מדיניות פיתוח מקומי של אנרגיה מתחדשת באזורי פריפריה.

ד"ר עמליה סער, המרכז לחקר חינוך לשלום, אונ' חיפה, ישראל – מלמדת קורסים על תיאוריות אנתרופולוגיות עכשוויות; אנתרופולוגיה פמיניסטית. תחומי עניין: החברה הפלסטינית בישראל, תיאוריה פמיניסטית, אנתרופולוגיה תרבותית, אנתרופולוגיה אורבאנית, כלכלה בלתי פורמלית, מגדר ופיתוח, מחקרי פעולה.

פרופ' פיירלואיג'י מונטלבאנו, אונ' ססקס, בריטניה – אונ' ספיינזה ברומא, איטליה. תחומי עניין: כלכלה תרבותית, כלכלת פיתוח, מחקר תאורטי ואמפירי של עידוד פיתוח מקומי, מדיניות כלכלית בינלאומית, גלובליזציה של מערכות כלכליות, מדידת ההשפעה של אינטגרציה אזורית ובין-אזורית במסחר עם דגש על כלכלות מתפתחות.

פרופ' קלוג'רו מונטלבאנו, אונ' פוליטכנית של בארי, איטליה. תחומי עניין: תכנון אורבאני, דינאמיקה אורבאנית, פוליטיקה אורבאנית, תאוריה וחקיקה בתכנון, יחסי גומלין בין תכנון ודינאמיקה אורבאנית לבין כלכלה מקומית מקיימת.

פרופ' יודן רופא, מרכז יעקב בלאושטיין לחקר המדבר, אונ' בן-גוריון בנגב, ישראל – מלמד קורסים על ערים בנות-קיימא, ניתוח מרחבים עירוניים, טבעו של הסדר, ועוד. תחומי עניין: תכנון עירוני ומחוזי באזורים צחיחים, עיצוב עירוני וקיימות, היסטוריה ותיאוריה של צורות עירוניות, שכונות בתיאוריה עירונית ועיצוב עירוני, כללים לעיצוב רחובות.

מר עבד אסלי, חוקר, מכון רעות, ישראל – תחומי עניין: פיתוח אזורי, מדדים לרווחה, יתרונות תחרותיים.

גב' אסתר לוינסון, יועצת עצמאית ומתכננת ערים ואזורים, ישראל – יועצת למועצות אזוריות וגופים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים וגופים במגזר השלישי. תחומי עניין: יישום כמ"מ בתכנון עירוני ואזורי, תכניות מעבר, ניצול ידע ומשאבי תרבות מקומיים בתכניות פיתוח.

ד"ר טאלב אל-הריתי, אוניברסיטאות פלסטיניות, יועץ חיצוני ביחידה לאיכות הסביבה ברשות הפלסטינית, פלסטין – מלמד קורסים במדעי כדור הארץ והסביבה. תחומי עניין: ניתוח השפעות סביבתיות, ניהול מים, תברואה, מניעת זיהומים, ניהול פסולת, ניהול משאבי טבע.

ד"ר יאסר יונס סלמן, ISSA, אוניברסיטאות פלסטיניות, פלסטין – מלמד קורסים בחינוך סביבתי ובריאות ציבורית. תחומי עניין: זיהום סביבתי ובריאות הציבור, מזון ותזונה והשפעתם על בריאות הציבור.

ד"ר ענת עתי-סריג, המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל, ישראל. תחומי עניין: יצירה ומדידה של איכות חיים על פי גורמים חברתיים, סביבתיים, וכלכליים, תוך בחינה של תהליכים הנוצרים בשטח ותהליכים מוכתבים מלמעלה תוך ניסיון לשלב בין השניים; אבחון, מדידה ופיתוח של קידמה בזירה המקומית, תוך ניסיון ליצור שילוב בין תחומים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.

ד"ר ג'ואו מיל-הומנס, CRIA, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: רגולציה סביבתית, מערכות ניהול סביבתי, תכניות תקינה והסמכה, אחריות תאגידית, קיימות, מדיניות סביבתית באירופה וארה"ב.

ד"ר אדאו פלורס, פורטוגל.

ד"ר אנטוניו קובס, פקולטה לכלכלה, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: פיתוח מקומי ואזורי, מדיניות חקלאית, לימודי אירופה.
ד"ר ג'ואו אלבינו סילבה, הפקולטה לכלכלה, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: כלכלת תיירות, פיתוח מקומי ואזורי, מודלים של פיתוח בר-קיימא, הערכות השפעה של תיירות.

ד"ר פדרו פינטסילגו, הפקולטה לכלכלה, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: תיירות וסביבה, כלכלה סביבתית.

ד"ר מרינה גרסה, בית הספר לחינוך, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: תהליכים להנחלת מידע, פתרון בעיות ובניית צוותים בתחום היצירה של מידע חזותי מונפש.

גב' אנה גונסלבס, אונ' אלגרבה, פורטוגל. תחומי עניין: קיימות ותיירות.

מר איתי גולדמן (סטודנט תואר שני, מרכז מחקר במרכז הנגב לפיתוח אזורי), מרכז הנגב לפיתוח אזורי, אונ' בן-גוריון בנגב, ישראל. תחומי עניין: תכנון עירוני, התחדשות עירונית.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט