הודעה על "מדידת איכות חיים" בהמשך להחלטת הממשלה 5208 (המועצה הלאומית לכלכלה)
ההודעה מפרטת את השלבים הנדרשים על מנת לייצר מנגנון מדידה ישראלי אשר ייתן תמונת מצב חברתית כלכלית וסביבתית כבסיס קבלת החלטות למעצבי מדיניות חברתית כלכלית, ולכלל הציבור.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט