קול קורא לארגונים להגשת בקשת עמית מתכנית עמיתי אברט בבאר שבע.
תכנית עמיתי אברט הינה תכנית משותפת למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון ולשתיל. תכנית עמיתי אברט שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים צעירים אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר. התכנית מעניקה לסטודנטים ולסטודנטיות הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית ולהרחיב את ידיעותיהם בנושא צדק חברתי בישראל. התכנית מתקיימת הודות לנדיבותם של הנרי (ז"ל) ואידית אברט.

מטרות התכנית: 
• לעודד מעורבות עכשווית ועתידית של סטודנטים וסטודנטיות בארגונים לשינוי חברתי, באמצעות היכרות ישירה בין הסטודנטים לבין הארגונים. 
• לספק לקהילת הארגונים לשינוי חברתי את הכוח, הרצון הטוב, המסירות והאנרגיה של סטודנטים המבקשים לעבוד בארגונים אלו, וכך לתרום לארגונים ולקהילה זו. 

במסגרת התכנית משולבים העמיתים בארגונים בפרויקטים מרכזיים, מפתחים כישורים מקצועיים ורוכשים ידע בנושאים של שינוי חברתי. 
התכנית מציעה אפשרויות רבות של פעילות: מחקר, דוברות וכתיבת דפי עמדה, ריכוז פרויקטים ועבודת שטח, מתן הדרכה ומגוון תפקידים נוסף. התכנית מאפשרת לסטודנטים וסטודנטיות להצטרף לפעילות בחזית המאבק על הנושאים החברתיים המרכזיים שאתם מתמודדת החברה הישראלית. לתכנית שני מרכיבים:
התמחות בארגון לשינוי חברתי בהיקף של כ- 8 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים האקדמית (20.10.13-20.6.14), בסך הכל כ- 190 שעות התמחות (ללא חופשת הסמסטר, חגים ותקופת ההשמה).
קורס אקדמי בהיקף של 4 נק"ז שניתן במחלקה לפוליטיקה וממשל. העמיתים מחויבים להשתתף בקורס ולעמוד בכל המטלות האקדמיות. שעות הקורס אינן כלולות במניין שעות ההתמחות. בתוכנית משתתפים עשרה עמיתים, סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה והרוח באוניברסיטת בן גוריון (בלבד). העמיתים מקבלים מלגה של 9000 ₪ תמורת התמחותם.  כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט