Measuring Progress and QOL in Israel
מצגת באנגלית שהוצגה על ידי דר' ענת אתי - שריג, מנהלת תחום קידמה ואיכות חיים במכון למנהיגות וממשל, אלכא, במפגש קבוצת המחקר WealthR שעסק במדידת איכות חייםכלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט