Measuring the Progress of Societies
ניוזלטר באנגלית, המכיל דוגמאות לקידום יוזמות מדדים לאיכות חיים במדינות שונות באירופה. פורסם ביוני 2011 על ידי רשת wikiprogress.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט