Well-Being in Italian Regions Measures

מאמר באנגלית שסוקר את תהליך פיתוח מדדים לאיכות חיים באזורים השונים באיטליה. המאמר מתמקד בתהליכים של שיתוף ציבור בפיתוח המדדים. פורסם ב-2009כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט