מדדים לצמיחה, לקיימות ולרווחת חיים, ישראל 2000-2010
המשרד להגנת הסביבה: דוח מדדים לצמיחה, לקיימות ולרווחת חיים, ישראל 2000-2010 שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה. הדוח מתבסס על נתונים שנאספו על ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועובדו תחת הגדרה של מספר מדדים בתחומים כלכליים, סביבתיים, וחברתיים. הדוח מעריך את המגמות המסמתנות במדדים אלו ברמה הארצית בלבד.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט