מדיניות סביבתית - מדדים לקיימות ברשויות מקומיות, סקירת ספרות, 2008
סקירת ספרות בנושא מדדים לקיימות ברשויות מקומיות. הדוח נערך על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל, מרכז השל והלישכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקירה עומדת על מדדים לקיימות בעיקר במימד הסביבתי וסוקרת כמה מהגישות הקייימות והדוגמאות לפיתוח מדדים לקיימות בעולם.

 


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט