סיכום הכינוס השניים-עשר של מליאת השולחן העגול הממשקי
לשולחן הובאו מספר נושאים ביניהם, שילוב סטנדרטים נאותים ואמות מידה חברתיות במכרזים ציבוריים.

בין  הנושאים שהובאו בפני חברי השולחן העגול, ניתן לזהות שלושה נושאים הנוגעים לכלכלה מקומית מקיימת:
  • שילוב סטנדרטים נאותים ואמות מידה חברתיים במכרזים ציבוריים 
  • קידום מדדי תוצאה בהתקשרויות הממשלה עם גופי המגזר השלישי
  • מנגנונים תלת מגזריים להתחדשות עירונית

פרוטוקול: תקציר - מדינת ישראל מפעילה מכרזי מיקור חוץ רבים של הממשלה ושל רשויות מקומיות. הצעה זו מבקשת לפתח את המנגנונים לשילוב אמות מידה חברתיות כשכבה נוספת של קריטריונים במכרזים ממשלתיים, כגון: העסקת עובדים ממגוון אוכלוסיות או עובדים מאוכלוסיות מודרות בתנאים הולמים, שמירה על איכות הסביבה, מעורבות קהילתית ופיתוח כלכלי מקומי בפריפריה. להמשך קריאה
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט