מעגל אשראי מסחרי לעסקים קטנים ובינוניים
בימים אלה בהם כלכלות בכל העולם נמצאות בהאטה או מיתון, הנזק שנגרם למרקם העסקים הקטנים והבינוניים - עקו"בים הוא רב ועקב כך נגרמת פגיעה ישירה בתל"ג ובתעסוקה.

העקו"בים נמחצים משלושה כיוונים:
  1. מגמת גופים גדולים (ביניהם גופים ממשלתיים) לדחות תשלומים לתקופות של מספר חודשים לאחר קבלת הסחורות והשירותים.
  2. קושי לקבלת אשראי לטווח קצר מועד ובסכומים נמוכים מהבנקים שלא אוהבים לתת הלוואות קטנות ולטווח קצר... ולצערנו הבנקים, הם אלה הקובעים את מרבית הקצאת ההון במשק. הקושי בקבלת האשראי נובע גם ממחסור בנכסים קבועים המשמשים כבטוחות.
  3. בהעדר פתרונות נוחים וידידותיים, העקו"בים נאנקים תחת מחסור בהון חוזר (או תזרים מזומנים) דבר המנוצל על ידי שלושה גורמים עיקריים הנהנים ממצוקה זו לגריפת רווחים גדולים על חשבונם של העקו"בים:
א. במקרים מסוימים (מדובר רק בעקו"בים החזקים ביותר) הם מקבלים הלוואות יקרות מבנקים.
ב. במקרים אחרים העקו"בים החזקים מצליחים לקבל הלוואות יקרות ביותר מחברות פקטורינג הלוואות המבוססות על המרת חשבוניות ולעיתים ניכיון שיקים דחויים שהם התחייבויות הלקוחות לתשלום, בהלוואה מידית וגביית הכסף ישירות מהלקוחות נקראת "פקטורינג".
ג. "המושיעים" מהשוק האפור הלוקחים ריביות אגרסיביות המצטברות לעשרות אחוזים בשנה.

יוצא איפה שמרבית העקו"בים כמעט שאינם יכולים לקבל מימון מהבנק וכתוצאה מכך קמו בארץ חברות פקטורינג כדוגמת פנינסולה, הנותנות את השירות רק ל"עסקים טובים" ובריביות גבוהות, שאף הן מעיקות על העקו"בים ומגבירות את מצוקתם... והחלשים ביותר נופלים טרף להלוואות נצלניות בשוק האפור.

הפתרון המוצע על ידנו, ואשר נוסה בדרום אמריקה וגם בשווייץ, יכול לפתור בעיה קשה זו, אשר ממש בימים אלו מתעצמת, ימים בהם הבנקים "עסוקים" במתן משכנתאות כעסק נוח ורווחי, על חשבון תמיכה במגזר העסקי ובמיוחד במגזר הקמעונאי של העקו"בים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט