רכש מקומי ציבורי: צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות

חוברת זו נועדה לסייע לרשויות מקומיות באזורים פריפריאליים לקדם פיתוח כלכלי מקומי באמצעות רכש מקומי. מדיניות הרכש המקומי מבוססת על שילוב עסקים מקומיים במהלכי הרכש של הרשויות באופן שיבטיח הפנייה של המשאבים הציבוריים המנוהלים על ידן לטובת פיתוח כלכלת המקום, ושיפור רמת החיים הכלכלית והחברתית.

החוברת מציגה את התועלות הטמונות בקיומו של רכש מקומי בעבור הרשויות המוניציפאליות וכן דנה במסגרת הכללים הנגזרים מחובת המכרזים תוך אזכור חקיקה ופסיקה בנושא.


*החוברת אינה מהווה חוות דעת משפטית.


כתיבה: עירית פורת ודר' גילי ברוך

סייעו בהכנת החוברת: אסף רז, שתיל ;יואל רובין, מט"י נגב מזרחי, ירוחם; זוהר דביר, "שילובים"; דר' ליה אטינגר, מרכז השל לקיימות; עבד עאסלי, מכון ראות, עו"ד מורן כהן-תורג'מן, משרד עורכי הדין צמח-שאשא.


לקריאת החוברת

לקריאת החוברת באנגלית

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט