רכש מקומי כמפתח לפיתוח כלכלי מקומי ברשויות מוניציפאליות
החוברת בוחנת את קווי המתאר של מדיניות רכש והשפעתה על הכלכלה המקומית ברשות המוניציפאלית באמצעות המועצה האזורית שער הנגב כמקרה בוחן.

כתיבה: עירית פורת, שתיל
עריכה: ד"ר גילי ברוך, שתיל

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט