מושג: רכש מכליל
הגדרה

רכש מכליל הוא פעולה של רכש מיצרנים וספקים מקומיים שנעשית על ידי הרשות המקומית במטרה לקדם קפיצת מדרגה עירונית ביישוב. רכש מכליל הינו פעולה ליצירת צמיחה מכלילה, קרי, יצירת הזדמנות הוגנת לכלל תושבי הרשות להשתתף וליהנות מפירות הרכש של הרשות. כמו שמתואר להלן, רכש מכליל עשוי לתרום הן ליצירת התשתית הכלכלית הבסיסית בעיר, והן לקידום המרכיבים הייחודיים שיובילו לקפיצת מדרגה.

רקע

חזון ישראל 15 קורא לישראל להיות אחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מימוש חזון זה מחייב קפיצת מדרגה חברתית וכלכלית, שהיא תהליך של שיוצר צמיחה מכלילה לאורך זמן, לה תורמים כלל האזרחים תוך אמונה שהם או ילדיהם ייהנו מפרותיה. (להרחבה - חזון ישראל 15 - עקרונות לקפיצת מדרגה כלכלית חברתית מכון ראות)

קפיצת מדרגה זו מתהווה כאוסף של קפיצות מדרגה אזוריות, המבוססות על מיצוי הנכסים הייחודיים של האזורים. (להרחבה - חזון ישראל 15 - קפיצת מדרגה באזורי הפריפריה, מכון ראות) על אף קוטנה, יש בישראל מספר של אזורים בעלי שונות גאוגרפית, דמוגרפית ואקלימית, שיש בהם נכסים ייחודיים רדומים שיכולים להוות מנוע לצמיחה מכלילה באמצעות יצירת אשכולות כלכליים. (להרחבה אשכול כלכלי מכון ראות)

מיצוי הנכסים הייחודיים, יכול להתרחש רק כאשר העיר המרכזית באזור עוברת תהליך של קפיצת מדרגה. תהליך קפיצת מדרגה עירונית מבוסס על גיבוש חזון משותף למנהיגות הפוליטית, האזרחית וכלל התושבים, חיבור בין מנועי הצמיחה העירוניים לאשכולות הכלכלים באזור, והעצמת הקהילתיות באמצעות חיזוק המוסדות הקהילתיים.

לאור זאת, לרשות המקומית תפקיד מרכזי בקידום קפיצת מדרגה עירונית. במסגרתו עליה להוביל תהליך של עיצוב ויישום חזון העיר, לפעול לחיבור בין תושבי העיר לנכסים הייחודיים באמצעות חיזוק הגאווה המקומית ופיתוח יכולות תעסוקתיות סביבם. בנוסף, על הרשות המקומית לפתח את המנהיגות האזרחית באמצעות המוסדות הקהילתיים. כחלק מתהליכים אלו, על הרשות לכוון הכלים שעמודים לרשותה כגון, מדיניות הרכש שלה לקידום קפיצת המדרגה העירונית.

התרומה הייחודית של רכש מכליל

חיזוק בסיס הכלכלה המקומית 
רכש מכליל עשוי לחזק את מרכיבי היסוד של הכלכלה המקומית באופן הבא:

חיזוק היציבות של עסקים מקומיים – כיוון שרשויות מקומיות נוטות לרכוש מוצרים ושירותים דומים לאורך זמן, הביקוש מצד הרשות המקומית עשוי להוות עוגן לפעילות העסקים המקומיים ולסייע בייצוב תזרים המזומנים שלהם.

שיפור איכות המוצרים והשירותים של העסקים – הרשות המקומית יכולה לבצע התניות ובקרות סביב איכות השירותים והמוצרים הנרכשים ולתמרץ את העסקים המקומיים לשיפור איכות המוצרים והשירותים. שיפור זה עשוי לתרום לכושר התחרותיות של עסקים אלו גם אל מול לקוחות נוספים.

הגדלת היקף ואיכות התעסוקה ביישוב – שיפור מצבם של העסקים ייצר היקף תעסוקה רחב יותר ובאיכות גבוהה יותר.

תרומה ישירה לרשות המקומית:
  • העלאת היעילות והגמישות של הרשות המקומית – רכש מכליל מתאפיין ביעילות כלכלית, כלומר, רכישת מוצרים בעלות נמוכה ובאיכות טובה. לצד זאת, לרכש מעסק מקומי עשויים להיות יתרונות תפעוליים של שרשרת אספקה קצרה, אפשרויות תיאום וגמישות.
  • חיזוק מקור ההכנסה של הרשות – באמצעות חיזוק העסקים המקומיים, מתחזק הבסיס הכלכלי של הרשות כיוון שעסקים משגשגים רבים יותר יוכלו לשלם מיסים, היטלים וארנונה גבוהים יותר.
  • חסכון בהוצאות על שירותים חברתיים – עליה בתעסוקה בעיר תאפשר לרשות לחסוך בהוצאות על שירותי רווחה למובטלים ומשפחותיהם.

קידום מאפיינים ייחודיים של קפיצת מדרגה עירונית

מדיניות של רכש מכליל עשויה לתרום משמעותית לקידום קפיצת מדרגה עירונית באופן ייחודי:

יצירת התמחות סביב הנכסים הייחודיים – רשות מקומית היא אחד הצרכנים המרכזיים ביישוב, וביכולתה להניע פעילות כלכלית סביב הנכסים הייחודיים. כך למשל, ביישוב המפתח יתרון תחרותי סביב תיירות, הרשות יכולה להניע תעשיות כדוגמת תעשיית ההסעדה או ההיסעים. (להרחבה -  Sector and Business Cluster Development)

קידום חדשנות אזורית – עצם הפעילות סביב הנכסים הייחודיים אינו מספק לגיבוש יתרון תחרותי וליצירת תעשיות, שירותים ומשרות איכותיות. תוספת הערך הייחודית נובעת מחדשנות הנוצרת מחיבור יצירתי בין הנכסים. רשות מקומית המקדמת רכש ציבורי מקומי יכולה לעודד חדשנות באמצעות המנגנונים הבאים:
  • טיפוח עסקים קטנים – תכניות פיתוח כלכלי של רשויות מתמקדות בדרך כלל במשיכת מפעלים גדולים מבחוץ. לעומת זאת, רשות המעודדת עסקים מקומיים קטנים עשויה לקדם חדשנות מכיוון שלעסק קטן יש יכולת להשתנות ולתת מענה לביקושים ולצרכים חדשים.
  • יצירת שרשראות ספקים אפקטיביות באמצעות תמרוץ הספקים המקומיים עמם הרשות מתקשרת, להתקשר עם ספקים אחרים. רישות שכזה בין עסקים ועובדים מגדיל את הפוטנציאל לחדשנות מכיוון שהוא תורם לזליגת מידע מהירה שמאפשרת לחברי הרשת להשתנות ולתת מענה הולם לצרכים של לקוחותיהם.
חיזוק המשילות המקומית – רכש מכליל יוצר יחסי אמון בין הרשות לעסקים המקומיים. תהליכי אינטרקציה יומיומיים ותלות כלכלית הדדית מעצימים את תחושת שותפות הגורל ובכך קל יותר לרשות לקבל החלטות עירוניות ולפעול ליישומן.

שיפור תחושת הגאווה המקומית והחוסן הקהילתי – רכש מקומי מכליל סביב הנכסים הייחודיים מוביל לחיזוק תחושת הגאווה המקומית. גאווה מקומית יוצרת תחושות של סולידריות, אכפתיות ואחריות, אשר מהוות אבני יסוד בבניה ובהעצמה של קהילות.


מושג זה פותח ונכתב על ידי הצוות החברתי כלכלי במכון ראוּת.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט