פיתוח כלכלי מעוגן סביב מוקדי תעשייה ושירותים
בנייר עבודה זה ננסה להציג שלושה מודלים לפיתוח כלכלי, מוכרים בעולם, שיישומם באופן המתאים למקום, יכול להוות בסיס ליצירת דינמיקה של פיתוח כלכלי בדרום.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט