רכש מקומי
רכש מקומי יכול להתבצע הן על ידי רשויות וגופים ציבוריים כמו: רשויות מוניציפאליות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, והן כיוזמה אזרחית של עסקים ותושבים המאמצים מדיניות קנייה סולידארית במקום המגורים. לרכש מקומי השפעה מכרעת על הכלכלה ביישוב. רשות מוניציפאלית אשר תשכיל לבצע קנייה מספקים מקומיים, תניע גלגלי פעילות כלכלית לרווחת בעליהם והקהילה שסביבם, תייצר סטנדרטים חדשים למערך האספקה, לתפעול השוטף של העסק, לשיפור ניכר ברמת השירות לתושבים, ובאופן כללי לעלייה באיכות החיים של התושבים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט