כלים פיננסיים
בעשורים האחרונים הולכים ומתפתחים בארץ ובעולם מודלים המבוססים על הגברת הנגישות של עסקים קטנים ושל קהילות ורשויות מקומיות למשאבים, ולאמצעי מימון ואשראי. מודלים אלו מבוססים על התארגנויות קהילתיות, ערבות הדדית, ושימוש בכלים פיננסיים פשוטים ונגישים. אשראי בעל אופי חברתי וקהילתי כמו לדוגמה קרן קהילתית או שימוש במטבע מקומי, יוכל לספק כוח מימון חלופי למערכת האשראי הריכוזית, ובכך להניע את הכלכלה המקומית.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט